Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument (YESCON) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument (YESCON)

In de nieuwbouwwijk Muziekwijk in Zwolle krijgen 266 woningen een slim net met zonnepanelen en voorzieningen voor elektrische voertuigen. In de woningen wordt elektronica en slimme apparatuur geplaatst. Bewoners doen actief mee in dit project.

Project: Energiesysteem, van vraaggestuurd naar elektriciciteitsaanbod
Het huidige energiesysteem is vraaggestuurd. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment elektriciteit gebruiken, zonder rekening te houden met variaties in aanbod. Dit systeem komt onder druk te staan wanneer duurzame elektriciteitsproductie een aandeel gaat vormen van het elektriciteitsaanbod.

Investeren in flexibiliteit
Om ook in de toekomst een balans te kunnen blijven behouden in het energiesysteem zijn investeringen in flexibiliteit noodzakelijk. Naast fysiektechnische flexibiliteit zoals reservecapaciteit, elektriciteitsopslag en een zwaarder elektriciteitsnet, lijkt er qua flexibiliteit ook flinke potentie te liggen bij de consument. Door zijn elektriciteitsvraag beter af te stemmen op het aanbod is de verwachting dat investeringen in energie-infrastructuur kunnen worden verminderd of uitgesteld.

Doel: leerervaringen opdoen over flexibel, duurzaam energieverbruik bij consumenten
Omdat consumentengedrag hierbij de sleutel, maar ook de moeilijkst te beïnvloeden factor is, heeft het proeftuinproject tot doel om in een realistische praktijkomgeving leerervaringen op te doen over 1) technische, 2) economische en 3) sociale mogelijkheden om een flexibel en duurzaam energieverbruik te realiseren bij consumenten.

Focus op consumentengedrag
Dit project is uniek doordat

  • de focus ligt op consumentengedrag als sleutelfactor;
  • naast aanbod van duurzame energie ook netcapaciteit integraal wordt meegenomen;
  • alle relevante stakeholders op het gebied van smart grids vertegenwoordigd zijn in het consortium.

  • Partners
  • Enexis als netbeheerder
  • Woningstichting SWZ die een proeftuinproject met de 266 woningen op één locatie mogelijk maakt;
  • Dong Energy als energieleverancier met variabele tarieven;
  • Flexicontrol die zorgt voor het home energy management systeem;
  • Logica als systeemintegrator;
  • TU Eindhoven met inbreng van energietechnische kennis.

Titel

Jouw energiemoment: Smart Grid met de Consument (YESCON)

Penvoerder

Enexis B.V.

Contactpersoon

De heer H.G.M. Bouwmeister FB

Adres

Postbus 856, 5201 AW Den Bosch

Telefoonnummer

06 5240 1975

E-mail

Eric.Bouwmeister@Enexis.nl

Website

http://www.enexis.nl/

Partners

Woningstichting SWZ, Dong Energy, Flexicontrol, Logica en TU Eindhoven

Looptijd

06.09.2011 – 31.08.2014

EOS-regeling

Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Projectnummer

IPINS11012

Geplaatst op: 14-12-2012

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.