JOZ N-Kraker met roosters | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

JOZ N-Kraker met roosters

Met het JOZ CiFa N-Kraker systeem op roostervloeren is het mogelijk om 62% ammoniakemissie en 53% methaanemissie te reduceren bij de bron. We doen dit door de vloeren te spoelen en de mest in de kelder te verdunnen met gescheiden en gestripte dunne fractie mest.

Hierna gaan we deze splitsen in een dikke en dunne fractie, waarna we de ammoniakale stikstof uit de dunne fractie verwijderen en met zuur binden tot een kunstmestwaardige vervanger. Hierdoor is er een sterke reductie van kelderemissies van ammoniak en methaan.

Dit systeem draagt bij aan de kringlooplandbouw door het produceren van mestfracties die beter uit te ruilen zijn met akkerbouwers en collega veehouders. Daarnaast zijn we in staat de mineralen beter op het eigen bedrijf te benutten. Het verdienmodel bestaat dan ook voornamelijk uit het voorkomen van dure (inefficiënte) mestafvoer en het besparen op kunstmestkosten. Terwijl we wel de benodigde emissiereducties halen in de stal. Hiermee sparen we ook onrendabele stalaanpassingen uit.

Een sterk punt van deze innovatie is dat naast de vereiste stalemissies ook de ammoniakemissie bij mestaanwending met tot wel 75% wordt gereduceerd. Dit sluit ook aan bij de oplossingsrichting die de commissie Remkes voorstelt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.