Kassenwarmte Project Hoogeland en De Naaldhorst | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kassenwarmte Project Hoogeland en De Naaldhorst

Rondom een nieuwbouwwijk in Naaldwijk is een energieproject gestart waarbij twee systemen voor warmte- en koudeopslag aan elkaar zijn gekoppeld. Vanuit het ene systeem gaan glastuinders ’s winters aan de wijk warmte leveren, die ’s zomers wordt afgevangen in de kas. Vanuit het andere systeem gaat de wijk ’s zomers aan de tuinders koude leveren, die ’s winters wordt gewonnen uit de buitenlucht.

Aanleiding: overtollige restwarmte kas
Hoogeland is een gebied in Naaldwijk waar de komende jaren circa 920 woningen en een verpleeghuis (De Naaldhorst; 28.000 m2) worden gebouwd. In de nabijheid heeft Telersvereniging Prominent sinds enkele jaren een tuinbouwkas staan, die is gebouwd volgens het principe van de gesloten kas. Hierbij wordt het overschot aan warmte ’s zomers niet weggeventileerd, maar afgevangen en opgeslagen in de bodem, voor gebruik in de winter. De kas heeft ’s winters echter lang niet alle opgeslagen warmte nodig.

Project: energie-uitwisseling tussen een kas en een woonwijk
In het streven naar een duurzame energievoorziening voor de wijk Hoogeland zijn de betrokken woningcorporatie (Vestia Groep), de projectontwikkelaar (Ceres) en de gemeente (Westland) in contact gekomen met Telersvereniging Prominent. Gezamenlijk hebben zij een plan ontwikkeld waarbij de glastuinders ’s winters een groot deel van hun overtollige warmte gaan leveren aan de nieuwe woonwijk en het verpleeghuis. ’s Zomers wordt uit Hoogeland overtollige koude geleverd aan de tuinders. Hiertoe is in de wijk een systeem voor warmte- en koudeopslag aangelegd. De warmtepomp in dit systeem onttrekt ’s winters meer koude aan de buitenlucht dan in de zomers nodig is voor comfortkoeling van de woningen en het verpleeghuis.

Resultaat: besparing op gas en CO2-uitstoot
Het innovatieve systeem bespaart aanzienlijk op de CO2-uitstoot en de inzet van aardgas, circa 50 procent ten opzichte van conventionele oplossingen. Wat het project echter vooral bijzonder maakt, is de unieke samenwerking tussen de woningbouwcorporatie en het glastuinbouwbedrijf. Woningcorporatie Vestia neemt alle kosten van het project voor haar rekening en gaat ook het warmte- en koudeopslagsysteem in de wijk exploiteren. Hiervoor wordt een Energie BV opgericht. Over de leveringszekerheid, tariefbeheersing en consumentenbescherming worden afspraken gemaakt tussen de betrokken partijen.

Interessante financiële constructie
De organisatorische en financiële constructie van dit project is mogelijk ook interessant voor andere locaties. Veel tuinders zijn nu namelijk nog huiverig voor de aanleg van gesloten kassystemen met warmte- en koudeopslag, omdat zij opzien tegen de hoge investeringen, de onzekerheid over de afname van overtollige warmte en daarmee de onzekere terugverdientijden. Veel woningcorporaties en gemeenten zijn op zoek naar oplossingen voor een duurzame energievoorziening. Dit project wijst wellicht de weg naar een oplossing.

Titel:

Kassenwarmte Project Hoogeland en De Naaldhorst

Penvoerder:

Stichting Vestia Groep

Contactpersoon:

DWA, de heer F. Dervis

Adres:

Postbus 274, 2410 AG BODEGRAVEN

Telefoonnummer:

0881 - 635332

E-mail:

dervis@dwa.nl

Website:

www.vestia.nl

Partners:

Ceres Projecten, Telersvereniging Prominent, Gemeente Westland

Looptijd:

1 april 2009 - 1 april 2012

EOS-regeling:

Unieke Kansen Programma 'Verduurzaming Warmte en Koude'

Projectnummer:

UKP01030Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.