Ketensamenwerking regio Rivierenland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ketensamenwerking regio Rivierenland

Zorgcentrum Walstede levert verpleging, verzorging en begeleiding van senioren in de regio Rivierenland. Personenalarmering.

Een gezamenlijk onderzoek verrichten hoe gezamenlijk de ketenzorg kan worden verbeterd, door de juiste zorg zo snel mogelijk op de juiste plek te bieden. Zorgcentrum Walstede gaat vooronderzoek doen en met opgehaalde gegevens vanuit verwijzers en samenwerkingspartners een aantal werksessies organiseren. Vanuit deze werksessies wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbeterde ketenzorg (o.a. door ontwikkelen zorg coƶrdinatiepunt, wijkverpleegkundig netwerk ontwikkelen, verbeteren kennis van de lokale sociale kaart). Als drie samenwerkingspartners wil Zorgcentrum Walstede het voortouw nemen in de ontwikkeling, welke tevens in afstemming met de verwijzers plaatsvindt. Het delen van kennis maakt onderdeel uit van het plan om de verpleegkundige netwerken tussen organisaties te creƫren. Bij implementatie van nieuwe samenwerkingsvormen is ruimte voor andere zorgaanbieders in de regio hierbij aan te sluiten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.