Koele knor | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Koele knor

In het project wordt een gekoelde mestpan ontwikkeld voor toepassing in de varkenshouderij. Het betreft een integraal duurzaam systeem. Een systeem dat niet alleen de emissie van ammoniak, geur en broeikasgassen sterk reduceert, maar ook bijdraagt aan het reduceren van fijnstof en een positieve bijdrage levert aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier in de stal én daarbuiten.

Het is een economisch aantrekkelijk systeem is met brede uitrolmogelijkheden in de sector. Kosten voor energieverbruik worden gereduceerd. Mest kan worden verwaard. Verbeteren van het klimaat in de stal, door aanpak bij de bron, heeft een positieve invloed op de dieren en hun resultaten. De gekoelde mestpan is een innovatie waarin verschillende werkingsmechanismen die emissies bij de bron reduceren worden gecombineerd in één systeem.

De belangrijkste principes voor de reductie van ammoniak, geur en broeikasgassen zijn:

  1. opvang in mestpannen/-kanalen
  2. koeling van de mest
  3. verdunning van de mest
  4. frequent aflaten van de mest

Naast de hierboven genoemde emissiereducerende onderdelen wordt gebruik gemaakt van sturing van het mestgedrag van de dieren door hokinrichting, vloerkoeling en sturen van het stalklimaat. Hierdoor wordt bevuiling van de dichte vloer zoveel mogelijk voorkomen en gestuurd op mesten op het rooster. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de fijnstofreductie. In de verschillende diercategoriën zitten verschillen in uitvoering op basis van praktische en welzijnseisen.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.