Kraan met vliegwiel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kraan met vliegwiel

Bij het werken met mobiele havenkranen gaat veel energie verloren. Door de remenergie op te slaan in een vliegwiel en deze in de volgende hijscyclus te benutten, kan echter een forse besparing worden gerealiseerd. In dit demonstratieproject wordt deze innovatieve vliegwieltechnologie getest op een drijfkraan.

De firma Maja Stuwadoors werkt in de havens van Amsterdam en Rotterdam met drijvende kranen. Hiermee worden vooral bulkgoederen overgeslagen. De kranen hebben een dieselelektrische aandrijving.

Typerend voor het kraanbedrijf is dat er hevige wisselingen plaatsvinden in de energievraag. Bij het hijsen wordt veel energie verbruikt, bij het vieren van de last komt juist elektrische energie vrij. Deze gegenereerde energie wordt in traditionele installaties in weerstanden verbrand. Uit oogpunt van energie-efficiëntie is de kernvraag dan ook: hoe is deze opgewekte energie te benutten?

Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het gebruik van een vliegwiel. Dit neemt de bij het vieren van de last gegenereerde energie op, waarna deze benut kan worden in de volgende hijscyclus. Hierdoor hoeft de dieselgenerator minder elektriciteit te leveren, wat resulteert in een forse brandstofbesparing. Bovendien heeft deze werkwijze een gunstig effect op de verbranding in de motor. Deze hoeft namelijk geen extreme pieken in de energievraag meer op te vangen, omdat eerst de energie van het vliegwiel wordt aangesproken. Een gelijkmatiger kraanbedrijf zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals roet, CO2 en NOx. Ook kan waarschijnlijk met één dieselmotor minder worden volstaan, wat leidt tot een lager verbruik van olie en filters.

Het toepassen van vliegwielen om energie op te slaan, is niet nieuw. Er bestaan onder andere stationair opgestelde vliegwielsystemen voor onderbrekingsloze stroomvoorziening. Een dergelijke oplossing voor drijfkranen (waarin een stationaire opstelling niet mogelijk is vanwege veel zijdelingse krachten en schommelbewegingen) was echter nog niet uitgewerkt. Na onderzoek bleken er wel vliegwielen leverbaar voor andere mobiele toepassingen (met name in bussen). Samen met de firma CCM is besloten om zelf een demoproject uit te voeren op een drijvende kraan. Het vliegwiel is ontworpen en geleverd door CCM en geïnstalleerd door de firma Okay.

In het project is Maja Stuwadoors de drijvende kraan met vliegwiel uitgebreid gaan beproeven in de praktijk. Het demonstratieproject heeft als direct doel om een beter beeld te krijgen van de vliegwieltechniek, en deze verder te ontwikkelen en te commercialiseren. De uiteindelijke doelstelling:een maximale vermindering van de CO2-emissie en het brandstofverbruik en een rustiger dieselverloop met minder schadelijke uitstoot.

Titel Kraan met vliegwiel
Penvoerder Maja Stuwadoors Amsterdam / FGS J.C. van Dijke B.V.
Contactpersoon M.C. Holleman
Adres Koningin Wilhelminahaven NZ 2,
3134 KE VLAARDINGEN
Telefoonnummer 010 234 34 45
E-mail m.holleman@majastuwadoors.nl
Website www.majastuwadoors.nl
Partners CCM, Okay
Looptijd 1/2/2006 - 1/2/2009
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO02008

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO02008.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.