Kwaliteit van de spanning in toekomstige infrastructuur (KTI) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Kwaliteit van de spanning in toekomstige infrastructuur (KTI)

Door de komst van steeds meer en steeds gevoeligere toestellen zal het elektriciteitsnet aan almaar hogere eisen moeten voldoen. Tegelijkertijd zullen steeds meer decentrale systemen elektriciteit aan het net gaan aanbieden, die niet automatisch van het gewenste kwaliteitsniveau is. In dit project vond onderzoek plaats naar de beste manier om de spanningskwaliteit op het elektriciteitsnet van de toekomst te beheersen. De spanning op het openbare elektriciteitsnet varieert van plaats tot plaats en van moment tot moment. Gemiddeld ligt het niveau op 230 V, maar feitelijk zit hierin een (wettelijk toegestane) marge van plus of min 10 procent. Daarnaast is sprake van, soms aanzienlijke, verschillen in spanningsfrequentie.

Aanleiding: hogere eisen spanningsniveaus
Naar verwachting zullen de eisen aan spanningsniveaus, maar vooral ook spanningskwaliteit, de komende jaren en decennia fors toenemen. Dat is het gevolg van de komst van steeds meer en steeds gevoeligere apparatuur. Tegelijkertijd zullen er veel nieuwe decentrale energieopwekkers bijkomen, zoals micro-wkk-installaties, windturbines en zonnecellen. Die moeten elektriciteit aan het net gaan aanbieden, die ook aan de hoge kwaliteitseisen voldoet.

Project: mogelijkheden in beeld
Hoe kan één en ander het beste worden georganiseerd? Die vraag stond centraal in dit project. Eerst zijn de te verwachten ontwikkelingen in beeld gebracht. Vervolgens zijn de meest gewenste rol- en taakverdeling tussen netbeheerders, klanten, fabrikanten en regelgevers beschreven. Hierbij werd naar een economisch optimum voor het toekomstige elektriciteitsnet worden gezocht en is een overzicht gemaakt van de eisen, die moeten worden gesteld aan toestellen en installaties. Gekeken is om nieuwe technieken, zoals vermogenselektronische interfaces op overdrachtspunten in te kunnen zetten om de spanningskwaliteit te beheersen.

Winst: inzicht in draagvlak, eisen, kwaliteit
Het project bestond uit: onderzoek naar nieuwe randvoorwaarden, maatschappelijk draagvlak en verantwoordelijkheden, onderzoek naar karakteristieken en interacties van het net en aangesloten toestellen en opwekkers, en onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe vermogenselektronica om de spanningskwaliteit te beheersen.

Titel Kwaliteit van de spanning in toekomstige infrastructuur (KTI)
Penvoerder Technische Universiteit Eindhoven
Contactpersoon prof. ir. W.L. Kling
Adres Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN
Telefoonnummer 040 - 247 44 42/ 06 51 23 80 65
E-mail W.L.Kling@TUe.nl
Website www.futurepowersystems.nl
Partners ECN en Laborelec BV
Looptijd 1 oktober 2006 - februari 2012
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT04024

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT04024...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.