KWO-Bus | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

KWO-Bus

De toepassing van laagwaardige warmte brengt met zich mee dat het transportmedium van de energie (water), minder warmte kan bevatten dan het geval zou zijn geweest bij gebruik van hoogwaardige warmte. De oplossing voor dit probleem is de KWO-BUS, een relatief ongecompliceerd systeem dat de opslag van koude en warmte paart aan het daadwerkelijke distributiesysteem, dat zich vanuit de desbetreffende energieopwekker vertakt tot aan de desbetreffende verbruikers.

Aanleiding: energieverlies bij gebruik laagwaardige warmte
De toepassing van laagwaardige warmte brengt met zich mee dat het transportmedium van de energie (water), minder warmte kan bevatten dan het geval zou zijn geweest bij gebruik van hoogwaardige warmte. Hierdoor moet voor het verplaatsen van een bepaalde hoeveelheid warmte een grotere hoeveelheid medium worden getransporteerd. Het verplaatsen van koude vergt altijd verplaatsing van relatief grote volumes medium.

Bij grote kascomplexen, die werken met een ondergrondse koude- en warmteopslag-voorziening, in combinatie met een warmtepompinstallatie, dienen de traditionele transport- en opslagsystemen zodanig groot gedimensioneerd te zijn dat deze zeer problematisch zijn en eigenlijk niet meer te hanteren zijn. Door toepassing van opslagsystemen, in dit geval buffers voor thermische energie (warmte en/of koude), kan de warmtepompinstallatie kleiner gedimensioneerd worden, terwijl het bedrijfsproces wordt geoptimaliseerd. Tevens zouden grote, energieverslindende transportpompen noodzakelijk zijn. De fysieke grootte van de hierboven genoemde transport- en opslagsystemen staat de toepassing van innovatieve installatieconcepten in de weg.

Project: KWO-BUS
De oplossing voor dit probleem is de KWO-BUS, een relatief ongecompliceerd systeem dat de opslag van koude en warmte paart aan het daadwerkelijke distributiesysteem, dat zich vanuit de desbetreffende energieopwekker vertakt tot aan de desbetreffende verbruikers.
(KWO-BUS: Koude Warmte Opslag in een vertakt distributie systeem dat lijkt op een BUS-systeem zoals dat in de elektrotechniek bekend is.)

De KWO-BUS is een gescheiden stelsel van sloten en/of kanalen, waar de distributie van het aanvoer- en retourmedium over grote afstanden onder vrij verval geschiedt. De pompen ter plaatse van de desbetreffende koude- en/of warmteopwekkers en de desbetreffende koude- en/of warmteverbruikers leveren de stuwende kracht.

Integratie van koude- en warmteopslagvoorziening
Binnen het stelsel zijn koude- en warmteopslagvoorziening geïntegreerd. De KWO-BUS zelf bespaart elektrische energie doordat centrale kostbare grote transportpompen, en het daarbij behorende forse energieverbruik, vervallen. De meeste energiebesparing is behaald doordat de toepassing van innovatieve energie-opwekkingssystemen in grootschalige projecten mogelijk zijn gemaakt. In de toekomst zouden kascomplexen grootschaliger zijn uitgevoerd en schaalvergroting zou kunnen onstaan door clustering van kascomplexen.

Winst: 25 procent
Het rendement van het KWO-BUS systeem is afhankelijk van (de grootte van) het project waarbinnen het systeem is toegepast. Energiebesparingen tot 25% ten opzichte van projecten zou mogelijk zijn ten opzichte van traditionele installaties.

Titel KWO-Bus
Penvoerder Climeco Engineering BV
Contactpersoon J. Voermans
Adres De Haaghe 21, 6641 JA BEUNINGEN
Telefoonnummer 077-398 77 97
E-mail josvoermans@kassenbouw.nl
Website -
Partners -
Looptijd 1/9/2005-15/6/2006
EOS-regeling Nieuw Energie Onderzoek
Projectnummer NEO400007921/0268-05-04-02-009


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.