Learning analytics voor leesonderwijs | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Learning analytics voor leesonderwijs

Kinderen met (ernstige) lees- en/of spellingproblemen hebben het moeilijk op school. Tenminste 10% van alle kinderen heeft in groep 3 problemen met het leren lezen en spellen. Uit onderzoek blijkt dat circa 20% van alle brugklassers een achterstand heeft van meer dat twee jaar op het gebied van technisch lezen. Voor kinderen met genoemde hardnekkige problemen blijft intensief oefenen noodzakelijk. Binnen Passend Onderwijs op de basisscholen ontbreekt echter vaak de tijd om dagelijks intensief te oefenen en om de leerkrachten te ontzorgen. Algorithmic heeft reeds een applicatie ontwikkeld waarmee leerkrachten de leessnelheid en de nauwkeurigheid van slechte en matige lezers kunnen verbeteren. In de pilot situatie zijn de resultaten van de lessen tot in details geregistreerd. Dit was de eerste stap om met behulp van computerondersteund onderwijs de kwaliteit van de leeshulp op een hoog peil te houden en tegelijk de kosten omlaag te brengen. ….Algorithmic wil nu op basis van geregistreerde data en analyse daarvan het oefenproces gaan sturen (analytical learning). Doordat je verschillende parameters meetbaar maakt ontstaat er een uitgebreidere dataset aan learning analytics, die de gebruiker en haar omgeving (leerkracht, tutor, remedial teacher of ouders) ondersteunt in het kwalitatief begeleiden van de leerlingen… ..De te ontwikkelen applicatie kan gebruikt worden voor een grote groep kinderen met minder ernstige problemen op het gebied van lezen en spellen. Het programma kan dan ook op zorgniveau 2 (tutor) en op zorgniveau 3 worden ingezet voor professionele ondersteuners (o.a. remedial teachers) en het programma kan daardoor ook preventief ingezet worden als bij een kind gesignaleerd wordt dat extra in oefening op het gebied van lezen en spellen nodig is. ….Via deze haalbaarheidsstudie willen wij nagaan of het uit technisch, economisch en juridisch oogpunt haalbaar is om het een learning analytics applicatie te ontwikkelen met mogelijkheden om de oefenstof voor de leerling te sturen op basis van algoritmen die zijn ontwikkeld door analyses van beschikbare data. ..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.