Leefsamen platform | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Leefsamen platform

Correct Zorg is een lokale zorgaanbieder die de dienstverlening van Leefsamen (een dienst van Akkedeer B.V.) wil opschalen, in samenwerking met de gemeente Eersel.

Leefsamen is een open platform gericht op een veilige leefomgeving voor mensen die met behulp van slimme sensoren en apparaten via sociale monitoring en alarmering snel en adequaat geholpen worden bij een calamiteit én waarbij de hulpverlener (inclusief de professionele hulpdiensten) geïnformeerd kan worden over de relevante situatie van de persoon die hulp nodig heeft. Het doel is dat het overgrote deel van de meldingen wordt opgevolgd door de naasten en hierdoor niet doorgestuurd wordt naar de servicecentrale.

Voor het realiseren van deze dienstverlening worden verschillende activiteiten ondernomen met als doel het opschalen van de reeds bestaande Leefsamen dienstverlening in Eersel, het borgen van de dienstverlening in de kennisontwikkeling bij medewerkers van Correct Zorg en de lokale organisaties in Eersel en het borgen van de dienstverlening in de juiste procedures om bij een incident het juiste handelingsperspectief te bieden en indien nodig de hulpdiensten of wijkverpleegkundige in te schakelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.