Leer-zaam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Leer-zaam

Voor u ligt het projectplan voor de subsidieaanvraag circulaire ketenprojecten 2021 met de titel LEER-ZAAM. Een onderzoeksvoorstel gericht op de ontwikkeling van een circulaire productieketen waarbinnen hergebruik en recycling van zij- en reststromen van de leerindustrie worden onderzocht. Daarbij maakt het consortium gebruik van zij- en reststromen die anders ter verbranding zouden worden aangeboden. Door hergebruik en onderzoek naar recycling i.p.v. verbranding draagt het consortium bij aan grondstofbesparing en afname van CO2-uitstoot. Ook wordt gekeken of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen een lokale productie omgeving kunnen bijdragen aan een circulaire keten. Er zullen enkele demonstratieproducten voor de gezelschapsdierenbranche worden gemaakt vanuit hergebruikte en/of gerecyclede zij- en reststromen, om een reductie van CO2-emissie te bewerkstellingen en bij te dragen aan de principes van circulaire economie.

De toenemende vraag naar grondstoffen leidt de laatste decennia tot een stijgende belasting van het milieu. Dit is momenteel zichtbaar in de afnemende biodiversiteit, toenemende broeikasgasemissies en de problemen in de stikstofkringloop. Hierdoor wordt het steeds urgenter om beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. De transitie van een lineair naar een circulair proces waarin nieuwe grondstoffen worden vervangen door reeds beschikbare grondstoffen wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om actie in de gehele productieketen. Het circulaire kettenproject “LEER-ZAAM” wil actie ondernemen door verschillende partners uit de keten samen in te zetten voor een circulaire keten, waarin herverwerking en recycling van beschikbare materialen door design voor recycling, nieuwe arbeid en lokale productie leiden tot ontwikkeling op nationale schaal.

De doelstelling van dit ketenproject is het verminderen van de CO2-emissie, welke nu ontstaat door gebruik van fossiele grondstoffen en het verbranden van zowel zij- als reststromen als afval. Door nieuwe technologieën te ontwikkelen waardoor zij- en reststromen kunnen worden gerecycled kan de CO2-emissie worden gereduceerd. Het gerecyclede leer kan worden ingezet voor de demoproductie van hoogwaardige producten van de gezelschapsdierenbranche. Door lokaal te ontwikkelen met verschillende partijen uit de keten (ontwerper, producent, sociale werkplaats en toeleverancier), wordt meer kennis en inzicht in het verwerkings-, productie- en marktproces verkregen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.