LogicLeap | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LogicLeap

De vervoers- en logistieke sector is een enorm succesvolle sector in Nederland, die al een aantal jaren aanhoudende groei qua omzet en werkgelegenheid kent. Dit succes heeft echter een keerzijde. De totale vraag in Nederland naar nieuwe logistieke arbeidskrachten tot 2030 bedraagt circa 350.000 tot 400.000 werknemers (bron CPB). De sector kampt met een aanzienlijke vergrijzing van haar personeelsbestand. Ondanks het opschuiven van de pensioenleeftijd betekent dit dat er de komende jaren veel uitstroom uit de sector plaatsvindt, waardoor de vervangingsvraag ook toeneemt: 300.000-350.000 banen - ongeveer de helft van de totale logistieke banen – zal in de komende 15 jaar moeten worden vervangen (Bron Topsector Logistiek)…Daarnaast is een van de grootste uitdagingen om de competenties en vaardigheden van de nieuwe instromers (schoolverlaters, alsmede elders werkenden en niet werkenden) beter aan te laten sluiten bij de vraagbehoefte. De groei van e-fulfilment in de logistiek en de toekomstige zelfrijdende trucks in de vervoersector zullen bijvoorbeeld andere en hogere eisen aan het personeel gaan stellen. Van het huidige personeelsbestand heeft momenteel ca. 50% een niveau van MBO 2 of lager, het opleidingsniveau zal structureel omhoog gebracht moeten worden…Het huidige opleidingsaanbod bestaat nog uit traditionele leermethodieken, denk aan lesboeken, klassikale, groepsgewijze lesvormen en examinering. Dit is tijdrovend, inefficiënt, ineffectief en niet op de individuele medewerkers en de huidige bedrijfsbehoefte afgestemd…De projectpartners willen deze uitdagingen aanpakken d.m.v. het ontwikkelen van een integraal digitaal IT-leerplatform om werknemers in de logistieke sector te faciliteren in het behalen van (Europees) gevalideerde opleidingskwalificaties (NLQF). Daarbij worden nieuwe technologieën en leermethodieken (gamification en augemented reality praktijkopdrachten) ingezet, die het mogelijk maken om op iedere locatie en op ieder gewenst tijdstip op het individu toegesneden leerlijnen te kunnen voltooien in een lestempo en op een niveau dat zich automatisch aanpast aan de leerling zonder het einddoel uit het oog te verliezen…Deze nieuw te ontwikkelen leerlijnen worden aangeboden in een adaptieve digitale leeromgeving waardoor de belangen van zowel werkgevers als haar (potentiële) werknemers bij elkaar gebracht worden. Zowel zij-instromers als zittende medewerkers worden hiermee ondersteund en gefaciliteerd in het zich continu doorontwikkelen en aanpassen aan veranderende arbeidsmarktbehoeften. De combinatie van de nieuw te ontwikkelen leerlijnen en het digitale IT-leerplatform leidt tevens tot de integratie van drie afzonderlijke diensten: 1) aanbod van vraaggestuurde leerlijnen, 2) examinering en diplomering volgens NLQF-kwalificatie, en 3) een digitale leeromgeving…Dit is uniek en vernieuwend voor Limburg en Nederland: de leerlijnen worden drempelverlagend, locatie- en tijdsonafhankelijk, geheel op het bedrijf en de persoon toegesneden en gediplomeerd met een Europees erkende kwalificatie. Vanuit de markt hebben de projectpartners inmiddels al een aantal ondersteunende intentieverklaringen ontvangen van diverse bedrijven die als ‘launching customer’ willen meedoen in de pilotfase van het project. Daarnaast heeft de Topsector Logistiek en Transport de meerwaarde van de NLQF-inschaling(en) erkend en heeft in het verlengde hiervan schriftelijke adhesieverklaringen aan de projectpartners afgegeven om de leerlijnen Professioneel Chauffeur Goederenvervoer en Professioneel Logistiek medewerker in te gaan schalen binnen het NLQF.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.