Long Length Polymer Agro PV | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Long Length Polymer Agro PV

Met deze haalbaarheidsstudie wil SOLARGE een revolutionaire stap zetten in de ontwikkeling van een product en productieproces voor het lamineren van grote op polymeren gebaseerde agro dakelementen tot een lengte van wel 12 meter (Long Length Polymer Agro PV). SOLARGE heeft als doelstelling om met dit haalbaarheidsonderzoek aan te tonen dat een compleet nieuwe patentwaardige Long Length Polymer Agro PV kan worden ontwikkeld. Daarnaast moet worden onderzocht hoe het vereiste compleet nieuwe productieproces moet worden ontwikkeld. Momenteel ontbreekt essentiële kennis om Long Length Polymer Agro PV te ontwikkelen. Daarnaast moet een grote investering worden gedaan om een bijbehorend productieproces in te richten. Daarom gaat SOLARGE eerst de technische en economische haalbaarheid onderzoeken alvorens het een beslissing neemt om een innovatieproject uit te voeren waarmee de benodigde kennis en het productieproces ontwikkeld kunnen worden. Dit project sluit aan bij de TKI topsector Energie, specifiek bij het cluster Zonnestroomsysteemcomponenten (Zon-PV). Tevens sluit het project aan bij de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en specifiek gericht op de roadmap Solar. In de agrarische markt moet circa 100 Mio m² asbest per 2024 vervangen zijn door milieuvriendelijke dakbedekking. Dit levert een kans om met behulp van Long Length Polymer Agro-PV systemen Nederland te realiseren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.