Low Carbon Global Market Access for Aquacultural Output | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Low Carbon Global Market Access for Aquacultural Output

Een onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe grootschalige conserveringsmethode die in essentie bestaat uit het blootstellen van verpakte producten aan ultra hoge druk waardoor verpakte producten maandenlang zonder koeling houdbaar zouden zijn. Een conserveringstechnologie die het dus mogelijk zou kunnen maken de totale productie vanuit de in de komende jaren te realiseren grootschalige aquacultuur binnen de huidige en toekomstige windmolenparken in het Nederlandse deel van de Noordzee toegang tot de wereldmarkt zal geven met minimale CO2 uitstoot (en daardoor ook tegen lage kosten) in zowel productie, verwerking, opslag, wereldtransport, alsmede in logistiek en retail in de doelmarkten.

Een conserveringstechniek die voor het bedienen van de wereldmarkten met versproducten luchtvracht overbodig zou maken. Luchtvracht is zowel erg duur (en ‘eet’ dus marge uit de verkoopprijs), alsmede dat het nogal aanzienlijke milieuproblemen geeft. Een conserveringstechniek die meer marktbereik aan producten kan geven, die betere marktprijzen mogelijk maakt, die meer marge overlaat voor de producent, die langere verkooptijd geeft in de retailketen in doellanden (extreem lange THT termijn), die erg lage logistieke/transport/opslag/distributie kosten kan geven (geen luchtvracht en geen koeling nodig), die betere marges door lagere kosten kan geven, die minder monoculturen zal kunnen geven (omdat diversiteit in productie verkoopbaar op de wereldmarkt zal kunnen zijn) en boven dit alles: het product wordt niet aangetast door deze conservering (door geen toepassing van hitte en door geen gebruik van chemicaliën).

Een conserveringstechnologie die in staat is om een veel breder assortiment kosteneffectief wereldwijd te verkopen. Dit geeft mogelijkheden voor meer diversiteit in productie in zowel de komende grootschalige aquacultuur, alsmede dat het de bijvangsten van de wilde visserij (welke nu vrijwel geen marktwaarde hebben) een marktwaarde zou kunnen gaan geven. Diversiteit zou mogelijk gemaakt worden door een nieuwe conserveringstechniek.

Een nieuwe conserveringstechnologie voor de productie komende uit de komende aquacultuur in de windmolenparken in de Noordzee. Dus niet alleen laag energie gebruik in productie door deze aquacultuur productie, maar deze conserveringstechnologie zou het ook laag in energie gebruik in bewerking (minimale bewerking noodzakelijk).

Een nieuwe conserveringstechnologie die in staat zou zijn om te voorkomen we dat de nog te ealiseren grootschalige intensive aquacultuur op zee zullen vervallen in enorme mono culturen vergelijkbaar met de lage marge agricultuur nu op het land. Want dan zouden we een niet perfect model kopieren naar een nieuwe setting.

Een nieuwe conserveringstechnologie die een markt gedreven grote biodiversiteit in productie van zowel zeefauna als zeeflora mogelijk zou kunnen maken.

Zou het antwoord op deze uitdagingen kunnen liggen in een nieuwe manier waarop we de wereldmarkten de producten leveren? Zou een nieuwe conserveringsmanier al deze voordelen kunnen geven? Alhoewel nieuw… dat hoge druk een ideale conserveringsmethode is die erg weinig energie kost, die producten maanden buiten de koeling houdbaar maakt, die niet om chemicaliën vraagt waar consumenten zich steeds meer van afkeren, die het product in vergelijkbare mate met deep freeze vrijwel niet schaadt en de potentie heeft om de handels/logistieke ketens compleet te veranderen is al lang bekend, al ruim 100 jaar om meer precies te zijn. Alleen was/is deze voordelen faciliterende techniek er nog niet geschikt voor massale toepassing.

Gaat dit nu toch gebeuren? Daar gaat dit haalbaarheidsonderzoek over. Zou het mogelijk zijn HPP (de naam van deze technologie) nu massaal (en dus goedkoop) te gaan toepassen? De onderzoeksrichting gaat dan uit van vervanging van de korte 5 minuten 6000 bar kleine batches en dus dure behandeling door een lange 15 minuten 1000 bar erg grote batches (containerladingen per batch) goedkope behandeling, dan zou de technologie pas zou open gaan voor massa toepassingen. Het korte 6000 bar proces is gewoon te kleinschalig en dus duur is voor massale doorbraak.

Kortom, is het mogelijk zonder luchtvracht en diepvriescontainers producten in een tijdsruimte (letterlijk) van maanden na vangst/productie af te leveren via weg/rail/zee naar de wereldmarkten? Zal HPP qua verse producten naar de wereldmarkt eenzelfde effect hebben als de pallet en de container hadden op de wereldhandel? Zal HPP wereldproducten (en dus ook de toekomstige productie van de aquacultuur in de Noordzee) overal semi vers beschikbaar kunnen maken?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.