Low-cost handheld optical coherence tomography device | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Low-cost handheld optical coherence tomography device

Het onderzoeksprogramma IOP Photonic Devices is opgezet om de innovatiekracht van de Nederlandse industrie te versterken. Dit gebeurt onder andere via nieuwe onderzoeksprojecten die door de kennisinfrastructuur gezamenlijk met het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Met de resultaten van de onderzoeken wil het programma doorbraken in de keten van ontwerp, fabricage en integratie tot modules faciliteren. Om op deze manier het gebruik van photonic devices in nieuwe producten en systemen te stimuleren. | http://www.rvo.nl/sites/default/files/2012%20uitgave%20%27Focus%20of%20F...

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.