Luchtwarmtepompsysteem 2.0 (altijd COP) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Luchtwarmtepompsysteem 2.0 (altijd COP)

Een luchtwarmtepompsysteem is een kosteneffectieve installatie om huizen en kantoren te verwarmen in vergelijking met een water systeem. Echter, de efficiëntie van dit systeem is laag wanneer de lucht erg koud of warm is omdat de warmtepomp dan niet in z’n optimale werkpunt kan werken. De COP gaat omlaag juist wanneer de verwarming of koeling het meest nodig is. In Nederland is dit toch een bruikbaar systeem vanwege het zeer gematigde zeeklimaat. Ander nadeel van dit systeem is de behoorlijk omvangrijke warmtewisselaar die bovendien lawaai produceert waardoor die niet altijd praktisch inzetbaar is in stedelijke gebieden. Daarnaast gaat er veel warmte verloren bij allerlei processen die in en om gebouwen plaatsvinden. Dat varieert van de warmte onder zonnepanelen (meer dan 80 graden Celsius) tot aan de warmte van een CV ketel, mechanische ventilatie, een auto en een spouwmuur. Aanvrager wil onderzoeken of het haalbaar is een luchtsysteem te ontwikkelen die over een groter temperatuurbereik van de buitenlucht een hoge COP haalt, en of het rendement in zijn algemeenheid daarmee omhoog kan. Hierbij wordt gekeken naar nieuwe technieken, een combinatie van technieken uit andere sectoren en uit het mogelijk rendabel benutten van genoemde restwarmtevoorraden om de COP verder te verhogen. Het haalbaarheidsonderzoek moet duidelijk inzicht geven in de technische (on)mogelijkheden, implicaties en risico’s om aanwezige warmtevoorraden in en om gebouwen te kunnen gaan benutten voor een dubbele warmtewisselingstechnologie van een warmtepomp. Daarnaast wil men inzicht krijgen in de kosten, zowel voor wat betreft de praktische ontwikkelingsmogelijkheden als voor wat betreft de terugverdientijd voor de consument. Met de resultaten van dit onderzoek zal men kunnen bepalen of een ontwikkelingstraject hiervoor in gang gezet kan worden. De resultaten zijn van belang om een afgewogen besluit kunnen nemen om de ontwikkeling al dan niet te initiëren. Dit zal in een kort rapport worden beschreven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.