LUMO Fund II TTT AI B.V. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

LUMO Fund II TTT AI B.V.

LUMO Fund II TTT AI B.V. is het TTT-fonds behorend bij het TTT-consortium Artificial Intelligence.
LUMO Labs creëert kansen voor impact-driven ondernemingen in opkomende technologieën. Zij doen dit o.a. door het verlenen van pres-seedfinancieringen aan Artificial Intelligence start-ups en via het tweejarig LUMO-venture Builder programma. 

Totale Looptijd
1 mei 2021 tot 30 april 2031

Investeringsperiode
1 mei 2021 tot 30 april 2024

Investeringsbudget
€6.000.000

Strategie
LUMO Fund II TTT.AI richt zich op pre-seed investeringen in Artificial Intelligence (AI) start-ups, die een product en/of service hebben die positief bijdraagt aan minimaal één van de Sustainable Development Goals (SDG's).

Toegevoegde waarde
De keuze voor het investeren in AI ligt ten grondslag aan onze overtuiging dat de belangrijkste product- en serviceoplossingen voor morgen voortkomen uittoepassingen van ermerging technology waar AI onderdeel van is. Ook biedt AI mogelijk belangrijke (deel)oplossingen voor een aantal maatschappelijke uitdagingen waarvoor wij als mensheid staan.

De start-ups waarin LUMO Fund II TTT.AI participeert hebben allen eerste werkende modellen, (alpha) software producten en/of (smart) applicaties en toepassingen met een meetbare toekomstige bijdrage aan ten minste één van de SDG's. Om de multidisciplinaire samenwerking en kruisbestuiving tussen onze start-ups te stimuleren, doorlopen alle start-ups  het tweejarig LUMO venture builder programmma. Dit programma voorziet in intensieve hands-on day-to-day begeleiding en coaching van de start-ups door een ervaren team van succesvolle tech ondernemers, de Venture Advisors.

Selectiecriteria
Naast de focus van het fonds op AI technologieën en de pre-seed levensfase van de start-up, gelden de volgende selectiecriteria:

  • Authenticiteit: ondernemers die volledig betrokken en gericht zijn op hun start-up en de potentie daarvan, die open staan voor het continue leren en die in staat zijn om snel belangrijke vooruitgang te boeken.
  • Impact: ondernemers met een duidelijke visie en intentie om meetbare impact te realiseren op ten minste één van de SDG's, naast het nastreven van een puur financieel belang;
  • Marktpotentieel: start-ups die de potentie hebben zeer snel te kunnen schalen en een aanzienlijk marktaandeel kunnen verwerven binnen wereldwijde markten.
  • Voorzichtig aantoonbare executiekracht: start-ups met een werkend (eerste) model ontstaan uit onderzoek (vanaf TRL3: technologie is in een experimentele proof-of-concept fase en is bij voorkeur gevalideerd in een lab setting).  Start-ups maken nog geen omzet en zijn nog niet actief op de markt.
  • Start-ups zijn op zoek naar de eerste investering.
  • Synergie: start-ups met mogelijk aanvullende technologieën ten opzichte van eerder geïnvesteerde portfolio bedrijven. Dit om ons ecosysteem te vergroten en kruisbestuiving tussen de teams en bedrijven te bevorderen.
  • Verdedigbaar: ondernemers met een eigen uniek concept en technologietoepassing, die niet of moeilijk te kopiëren zijn en in potentie uiterst schaalbaar zijn, zodat hele markten en/of belangrijke marktsegmenten geclaimd kunnen worden.
  • Fund Returner: bedrijven die potentie hebben om het gehele fonds te laten renderen.

Doelgroep
Bedrijven (ondernemers/teams) die primair actief zijn in het creëren van unieke schaalbare softwareoplossingen. Denk aan operating systems, platforms, key-infrastructure enabling software, binnen de emerging technologyArtificial Intelligence. Deze bedrijven zijn minder dan 7 jaar oud, hebben hun hoofdkantoor (primaire bedrijfsactiviteiten) in Nederland en zijn technologie spin-offs uit kennisinstellingen (technologie gebaseerd op onderzoek uit kennisinstituten) . Bovendien moeten de bedrijven een maatschappelijke impact nastreven.

Beoogde resultaten
Het fonds loopt 10 jaar en heeft een totaal budget van € 20 miljoen. Daarvan komt € 6 miljoen vanuit het TTT fonds en het overige deel is gereserveerd voor vervolginvesteringen (backing the winners principe) en beheerskosten. Het doel is 10-15 participaties te realiseren (maximaal € 1,5 miljoen per participatie). Bij eventueel grotere participaties ligt samenwerking met andere fondsen voor de hand.

Fondsmanagement
LUMO Labs B.V. voert het fondsmanagement. De fondsmanagers zijn Andy Lürling en Sven Bakkes.

Contactgegevens
LUMO Fund II Seed Capital B.V. / LUMO Labs B.V.

Bezoekadres: High Tech Campus 6a
5656 AE Eindhoven

Correspondentieadres: Torenallee 20
5617 BC Eindhoven
E-mail:
questions@lumolabs.io
Website: https://lumolabs.io/

Contactpersonen:

  •  

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.