Management of Aquifer Recharge and Storage - Romania | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Management of Aquifer Recharge and Storage - Romania

Grondwateropslag is de laatste jaren op de agenda komen te staan van individuele Roemeense waterleidingbedrijven en waterbeheerders. Het vormen van waterbuffers is essentieel om de negatieve gevolgen van droogte en overstromingen en grotere extremen in het klimaat op te vangen. Het doel van dit project is de verbetering van drinkwatervoorziening in rurale en stedelijke omgeving en aan een verbeterd integraal waterbeheer op stroomgebiedniveau en klimaatadaptatie door een haalbaarheidsstudie naar de toepasbaarheid van Nederlandse oppervlaktewater-infiltratietechnieken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kunstmatige infiltratie oftewel “Management of Aquifer Recharge and Storage” (MARS). Nederland behoort tot de top-3 landen van de wereld op het gebied van de grondwaterinfiltratie en het inzetten van MARS is een cruciale stap om op een duurzame en efficiënte manier veilig drinkwater te maken door de lange traditie van grondwaterinfiltratie in Roemenië kan dit project leiden tot verdere intensieve samenwerking. Voor dit project is een samenwerkingsverband opgericht waarbij Dunea als drinkwaterbedrijf en ervaren in het gebruik van MARS, Technische Universiteit Delft als kennisinstelling ervaring met MARS en een internationaal netwerk, Eijkelkamp Agrisearch Equipment B.V. is gespecialiseerd in meet- en regelapparatuur voor de watersector en heeft goede Roemenië contacten en Acacia Water B.V. gespecialiseerd in grondwatermanagement en één van de grondleggers van 3R (Retain, Recharche and Recover) vooral gebruikt in kleinschalige projecten op het gebied van kunstmatige infiltratie. Het consortium op het gebied van grondwater zorgt voor een duurzame samenwerking met een uitgebreid (internationaal)netwerk en een bundeling van Nederlandse expertise. Bij haalbaarheid van dit project zal deze samenwerking in Roemenië leiden tot een optimaal waterbeheer middels MARS en uitgerold kunnen worden over de verschillende waterinstanties in Roemenië. Door samenwerkingen in aangrenzende landen en ervaringen in andere landen is internationale exploitatie mogelijk.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.