Maximising the bioenergy potential of lignocellulose biomass; mitigating the effect of humic and fulvic acids | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Maximising the bioenergy potential of lignocellulose biomass; mitigating the effect of humic and fulvic acids

Verbetering van de hydrolyse van lignocellulose kan de energieproductie uit biomassa enorm vergroten. In dit project zijn maatregelen hiervoor onderzocht in een laboratorium en een bestaande biogasinstallatie. Met de resultaten kunnen vezelachtige restproducten, zoals stro en mest, efficiëntier worden omgezet tot methaan.

Aanleiding: verbeterde hydrolyse biedt kansen
Vanwege de beperkte verwerkingsmogelijkheden van lignocellulose zijn biomassa-(rest)stromen ruim beschikbaar en relatief goedkoop. Optimalisatie van de hydrolyse van lignocellulose kan de energieproductie uit biomassa enorm vergroten. De optimalisatie van de hydrolyse is verder van belang voor andere hoogwaardige toepassingen dan biomethaan, zoals de productie van bio-ethanol. Tijdens hydrolyse worden de polymeren (celluloses) gesplitst in di- en monomeren (suikers). Helaas wordt de hydrolyse, de snelheidbeperkende stap, afgeremd door de aanwezigheid van humus- en fulvidezuren. Deze zuren, die onvermijdelijk worden gevormd, binden de enzymen die de hydrolyse verzorgen.

Project: onderzoek in laboratorium en bestaande biogasinstallatie
In dit project is allereerst de relatie onderzocht tussen de aanwezigheid en het percentage van deze zuren en de hydrolysesnelheid. De zuren zijn onderzocht op samenstelling en herkomst: plantaardig afval of dierlijke mest. Om het remmende effect op de nuttige enzymen te verkleinen, is onderzocht welke functionele groepen de binding tussen zuren en enzymen tot stand brengen en hoe deze binding kan worden voorkomen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat calcium daarvoor een geschikte kandidaat is. De bindingscapaciteit van humus en fulvide zuren voor hydrolytische enzymen is uitgebreid onder de loep genomen.

Vervolgens zijn de procescondities in een anaërobe reactor geoptimaliseerd en maatregelen bedacht en uitgevoerd om de hydrolyse te verbeteren. Na het laboratoriumonderzoek is een optimalisatieonderzoek uitgevoerd in een bestaande biogasinstallatie. Om het procesverloop en de energie (biomethaan) opbrengsten beter te kunnen voorspellen, zijn bestaande computermodellen aangepast.

Winst: vezelachtige restproducten omzetten in methaan
Met de resultaten van dit onderzoek kunnen vezelachtige restproducten zoals stro en mest met een hoge(re) efficiëntie worden omgezet tot methaan. De technologie is naar verwachting relatief snel te implementeren.

Titel Maximising the bioenergy potential of lignocellulose biomass; mitigating the effect of humic and fulvic acids
Penvoerder Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Contactpersoon Mevrouw dr. ir. G. Zeeman
Adres Postbus 8129, 6700 EV WAGENINGEN
Telefoonnummer 0317-48 42 41
E-mail grietje.zeeman@wur.nl
Website www.ete.wur.nl/UK
Partners HoST BV
Looptijd 1 januari 2007 - 1 januari 2010
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer EOSLT05006

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT05006...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.