Medicatie dispenser Thelma | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Medicatie dispenser Thelma

Om het risico op besmetting bij kwetsbare ouderen en ernstig zieke mensen te minimaliseren wil Sint Annaklooster het aantal fysieke contactmomenten verminderen, zowel met de cliënt als tussen zorgverleners onderling. Maar zonder dat daarbij de kwaliteit of veiligheid van de zorg in het geding komt.

Tegelijkertijd is de zorgtechnologie (deels) een antwoord op de groeiende vraag naar zorg en de krimpende arbeidsmarkt voor zorgmedewerkers. Door de inzet van medicijndispensers voor een geselecteerde groep van haar cliënten, kan Sint Annaklooster een deel van haar zorgactiviteiten op afstand uitvoeren, zodat fysiek contact minder nodig is, oftewel blended care, waar nodig face-to-face contact met en zorgprofessional, waar het kan inzet van zorgtechnologie zoals een medicijndispenser. Hiermee neemt de kans op besmetting van zowel cliënt als zorgprofessional af.

Om te komen tot veilige en toegankelijke zorg op afstand, voert Sint Annaklooster de volgende activiteiten uit:

 • Aanschaf CareXS Thelma smart dispensers van CHS, inclusief besluitvorming en legal & compliance check voor waarborging privacy. Met de CareXS Thelma smart dispenser worden cliënten in staat gesteld om zelf hun medicatie te nemen, zonder benodigde interventie van de zorgprofessional.
 • Inventarisatie infrastructuur en gebruikerswensen.
 • Vormgeving en inrichting werkprocessen en beschikbaar maken van de applicatie, waaronder:
  - bespreking passende configuratie en inrichting;
  - opleveren en aansluiten werkende applicatie;
  - inrichting bemensing.
 • Training en Coaching, waaronder:
  - voorbereiden, plannen en uitvoeren van de trainingen voor medewerkers;
  - voorbereiden en distribueren van lesmiddelen voor cliënten en mantelzorgers.
 • Communicatie en Kennisdeling, waaronder:
  - communicatie rondom gebruik en training richting medewerkers;
  - communicatie naar cliënten en zorgprofessionals externe organisaties.
 • Coördinatie en Aansturing, waaronder de overall projectaansturing.
 • Monitoring en Evaluatie, inclusief het opstellen en uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.