Mee- en bijstoken van Biomassa in electriciteitscentrales (Biomass co-firing) (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Mee- en bijstoken van Biomassa in electriciteitscentrales (Biomass co-firing) (EOS Lange Termijn)

Een consortium van ECN en KEMA voor langetermijn-R&D op het gebied van mee- en bijstoken van biomassa in kolencentrales moet de kennis opleveren waarmee biomassa in Nederland een substantieel aandeel kan krijgen in de productie van elektriciteit en warmte. Dit project betreft de continuering van de bijdrage van KEMA hieraan.

Aanleiding: 40 procent energieopwakking uit biomassa in 2040
Nederland geeft het mee- en bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales een belangrijke rol in de toekomstige energievoorziening. Einddoelen voor 2040 zijn: 40 procent van elektriciteit en warmte uit biomassa, met minstens 50 procent efficiëntie.

R&D
Dit vereist grote R&D-inspanningen, gericht op 1) de opwerking van verschillende soorten biomassa tot geschikte brandstoffen 2) betere en nieuwe technieken voor mee- en bijstoken 3) het tegengaan van emissies en vervuiling van stookinstallaties 4) systemen voor procesbewaking en -beheersing en 5) oplossingen voor de residuen van de verbranding.

De beheersing van emissies van kritieke spoorelementen via ontwerp en bedrijfsvoeringsrichtlijnen op basis van verschijningsvormen (speciatie) was ten tijde van het project nieuw. Verder zijn enkele te ontwikkelen technologieën breder toepasbaar, namelijk bij andere vergassingstechnieken of op het gebied van procesbewaking.

Project: splitsing onderzoek en technologische ontwikkeling
Het programma is gesplitst in fundamenteel onderzoek en lange-termijn technologische ontwikkeling. Onderdelen van het onderzoeksprogramma: onderzoek naar pneumatisch transport van poedervormige brandstoffen en naar een numeriek model van de vorming van afzettingen ('fouling') en slakken.

LT09004 is een voortzetting van LT08002, LT07002 en LT06002.

Titel:

Mee- en bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales – KEMA/derden bijdrage

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer J.H.A. Kiel

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 45 90

E-mail:

kiel@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl/bkm

Partners:

KEMA Nederland BV

Looptijd:

1 april 2010 - 31 maart 2011

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT09004

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.