MEER zorg met HETZELFDE aantal zorgmedewerkers wijkverpleging | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MEER zorg met HETZELFDE aantal zorgmedewerkers wijkverpleging

De thuiszorgcliënten van ZGR zijn veelal kwetsbare ouderen met een of meer chronische ziekten of beperkingen.

ZGR wil de zelfredzaamheid en de mogelijkheid tot eigen regie zoveel mogelijk bevorderen en in stand houden, dit is in lijn met de uitgangspunten van het recent verschenen WOZO programma (thuis, zelf en digitaal waar het kan). ZGR ervaren echter een tekort aan medewerkers in onze regio. Om dezelfde zorg aan haar cliënten te kunnen leveren, moet ZGR kijken naar manieren om administratieve handelingen te verminderen, te vereenvoudigen of te schrappen waar mogelijk. Het ontbreekt ZGR aan kennis en expertise om dit vraagstuk zelf op een geschikte en effectieve manier te onderzoeken.
Healthnovum beschikt wel over deze kennis en expertise en ZGR zou zich daarin dan ook graag door hen willen laten begeleiden. Vanuit Healthnovum is er connectie met een breed netwerk in de Nederlandse zorg en ervaring met vergelijkbare adviestrajecten.

Het doel van dit project is het blijvend verlagen van de administratieve lasten van de zorgmedewerkers van ZGR in de wijkverpleging. Het gaat om administratieve lasten die zij voor, tijdens en na de dagelijkse behandelingen moeten uitvoeren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.