Messica Irrigation Pilot Project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Messica Irrigation Pilot Project

Wageningen Universiteit, Stichting ETC, Resilience en Royal HaskoningDHV hebben een innovatief institutioneel model ontwikkeld om grootschalige irrigatieprojecten te implementeren conform een vraaggestuurde, flexibele aanpak zoals die succesvol wordt toegepast in irrigatieprojecten op micro-niveau. Doelstelling is om ontwikkelde kennis en expertise succesvol te implementeren en vermarkten. Met dit project laten de partners zien welke capaciteiten ze in huis hebben. Investeren in irrigatie is belangrijk om armoede te bestrijden in de rurale gebieden van Mozambique. De komende jaren zullen een aantal grote irrigatie projecten in Mozambique worden ontwikkeld. Een probleem bij dergelijke projecten op grote schaal is dat tenderprocedures de partijen dwingen om vooraf oplossingen vast te leggen, zonder betrokkenen en doelgroepen te raadplegen. Eenmaal aanbesteed moeten de partijen zich aan het plan houden. Dergelijke projecten komen vaak tekort in het voldoen aan doelstellingen op lange termijn. Veel duurzamere resultaten worden bereikt in lokale, kleinschalige en vraaggestuurde initiatieven. Het consortium heeft een manier gevonden om ook vraaggestuurd en flexibel te kunnen werken in grote irrigatieprojecten. Kernelementen van het innovatieve institutionele model zijn: combineren van implementatie met onderzoek en kennismanagement, combineren van implementatie met capaciteitsopbouw, combineren van onderzoek en kennismanagement met capaciteitsopbouw, betrekken van lokale organisaties en de ontwikkeling van een systeem om veranderingen in impact bij te houden. Specifieke onderdelen van het pilotproject zijn: aanpassen van het model aan de context van grote donor-based projecten, toepassen van het innovatieve institutionele model op een gebied van 100 ha, monitoring en evaluatie, het verspreiden van opgedane kennis en het verwerven van kennis over hoe deze aanpak in tenders op te nemen. In dit project is sprake van samenwerking tussen een universiteit, een NGO en twee commerciële ingenieursbureaus, en daarmee een combinatie van onderzoek, onderwijs en implementatie. Royal HaskoningDHV heeft ervaring met grootschalige irrigatieprojecten, tenderprocedures en donormanagement, Resilience heeft met name expertise in het ontwerpen en bouwen van kleinschalige irrigatie systemen en heeft een vestiging in Mozambique, ETC is expert in participatieve technologie ontwikkeling en monitoring en evaluatie. De Irrigation and Water Engineering Group van Wageningen Universiteit heeft o.a. expertise in irrigatie en water management, participatieve irrigatie ontwikkeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.