Met Bio-Up naar kleinschalige biogasopwaardeering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Met Bio-Up naar kleinschalige biogasopwaardeering

Doel:
Demonstreren dat op kleine schaal (20-40 Nm3/uur) op kostenefficiënte wijze en met minimale milieu-impact biogas opwaardeert tot groen gas met een kostprijs van € 250.000,-.

Korte omschrijving:
De schaalvergroting in de landbouw zet door. Het melkquotum wordt losgelaten in 2015 en veel melkveehouders hebben nu al hun stallen vergroot. Hierbij wordt duurzaamheid in de voedselvoorziening steeds belangrijker. Het is belangrijk om een goed antwoord te hebben op de duurzaamheidsthema’s. Monovergisting van mest maakt een belangrijk onderdeel uit van dit antwoord. Het moet echter wel binnen de economische randvoorwaarden vallen. De huidige vergisters zijn ofwel te duur ofwel hebben een te laag omzettingsrendement van het biogas in bruikbare energie. Met de te realiseren biogasopwerkingsinstallatie (Bio-Up) op microschaal wordt dit euvel opgelost en kan biogas op boerderijschaal worden opgewerkt tot groen gas van aardgaskwaliteit. De installatie wordt gebouwd door CCS. De installatie wordt bediend door de veehouder. Het geproduceerde groen gas zal voor een deel op het aardgasnet worden ingevoed en voor een deel gebruikt worden door een loonwerker.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.