Meters maken in de bestaande bouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Meters maken in de bestaande bouw

Doel:
Het doel is om inzicht te geven in de factoren die de diffusie van warmtepompen in de bestaande bouw vertragen en het geven van advies over concrete strategische interventies om de diffusie van warmtepompen in de Nederlandse woningmarkt te versnellen.

Korte omschrijving:
In dit project gebruiken we de technologisch innovatiesysteemanalyse (ISA), ontwikkeld door de Innovatiegroep van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht). Het projectplan bestaat uit 4 werkpakketten:
1) Het analyseren van het innovatiesysteem van de warmtepomp in de bestaande bouw voor de huidige (2013) situatie.
2) Door middel van back-casten kwantitatief inzicht krijgen in welke structuuraanpassingen noodzakelijk zijn om meer warmtepompen geïnstalleerd te krijgen in de bestaande bouw.
3) Het combineren van de resultaten van 1) en 2) om de vraag te beantwoorden welke systeemproblemen de noodzakelijke structuurveranderingen tegenhouden of remmen.
4) Het verspreiden van kennis.

Aanleiding:
De standaardtechnologie voor woningverwarming in de bestaande bouw is momenteel een HR-ketel. De warmtepomp is een van de technologieën die in de toekomst de dominante rol van de HR-ketel zou kunnen overnemen. Met een warmtepomp kan bijvoorbeeld meer energiebesparing gerealiseerd worden dan met een microWKK. Daarnaast geldt ook dat naarmate een woning beter geïsoleerd is de besparing door de warmtepomp hoger wordt. Toch worden warmtepompen onvoldoende gebruikt in de bestaande bouw.

Resultaat:
Het project resulteert in:
- Een overzicht van de noodzakelijke veranderingen in het innovatiesysteem om installatie van 300.000 warmtepompen in de bestaande bouw in 2020 mogelijk te maken.
- Een overzicht van de systeemproblemen die deze noodzakelijke veranderingen remmen of tegenhouden.
- Een set van oplossingsrichtingen waarmee deze systeemproblemen aangepakt kunnen worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.