Methaan en ammoniak als verdienmodel | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Methaan en ammoniak als verdienmodel

Door het project wordt een innovatief bedrijfsconcept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron.

Door een rubber vloersysteem toe te passen waarbij weinig urease activiteit plaatsvindt op de vloer, welke goed reinigbaar is, zal er minder ammoniak vanaf de mestgang emitteren. Daarnaast wordt deze vloer regelmatig (minimaal elk uur) gereinigd met een mestschuif en daarbij gesproeid met een urease remmer.

De mest is dus versneld uit de stal afgevoerd en heeft geen kans om ammoniak te laten vervluchtigen, daarna gaat deze direct in een monomestvergister waarbij de methaan wordt afgevangen. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt afgevoerd of opgeslagen waarbij de lucht die ontstaat wordt geoxideerd op de WKK van de vergister. De dunne fractie wordt gekraakt, waardoor de ammoniak er hier wordt uitgehaald.

Zodoende krijgt de mest totaal geen kans om emissies te veroorzaken en worden de emissies omgezet in waardevolle grondstoffen: biobrandstof en kunstmestvervanger.

Op basis van literatuurstudie, praktijkonderzoek en in overleg met de WLR is een verwachting opgesteld voor de reductie van methaan en ammoniak die de eisen voor de SBV ver overschrijft. We verwachten voor methaan een reductie op het totale bedrijf van >75% en voor ammoniak >80%.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.