Mextra toegankelijk voor iedereen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Mextra toegankelijk voor iedereen

Op verschillende manieren wordt begeleiding op afstand binnen Stichting Community Support al mogelijk gemaakt. Zo werken we sinds een aantal jaren met Mextra. Dit systeem is een E-Health dossier voor de cliënt, zijn informele netwerk (waaronder mantelzorgers) en zorgprofessionals. Cliënten en hun netwerk kunnen ook toegang krijgen tot Mextra en kunnen op deze manier communiceren met elkaar. Op dit moment maakt ruim 37% van de cliënten gebruik van deze mogelijkheid. Onder de cliëntengroep bevinden zich cliënten met een verstandelijke beperking die niet weten hoe ze met Mextra en/of een computer, laptop of tablet om moeten gaan, waardoor het werken met Mextra niet mogelijk is. Hierdoor was er tijdens de afgelopen periode minder zicht op hoe het met deze cliënten gaat. Daarnaast is er een groep cliënten die geen computer, laptop, tablet of smartphone tot hun beschikking hebben, of zij hebben hier onvoldoende kennis van/ervaring mee omdat dit te complex voor ze is. Bij deze groep is risico op vereenzaming, vervuiling, verwaarlozing en onveiligheid wanneer er geen huisbezoeken plaats kunnen vinden. Middels deze subsidieaanvraag willen we een subsidie aanvragen om de cliënten die op dit moment nog niet actief gebruik (kunnen) maken van de mogelijkheden van Mextra extra te ondersteunen, instructiemateriaal te ontwikkelen en professionals te trainen en te coachen. Tevens willen we voor een gedeelte van deze groep een eenvoudige tablet ter beschikking te stellen zodat de professionals ook deze cliënten via beeldbellen kunnen ondersteunen en contacten met het netwerk onderhouden kunnen worden. Hierdoor kan de begeleiding ten tijde van de coronacrisis toch zo goed mogelijk gecontinueerd worden en kan het beeldbellen ook in de periode daarna als aanvulling op de fysieke aanwezigheid van de begeleiders structureel ingebed worden.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.