Mijtenbestrijding in bewaring van afgebroeide tulpen door hete luchtbehandeling | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Mijtenbestrijding in bewaring van afgebroeide tulpen door hete luchtbehandeling

Doormiddei van afbroeien kunnen tuipen nauwkeurig op een gewenst tijdstip in bioei worden gebracht. Afgebroeide tulpenboiien zijn goed geschikt voor de productie van piantgoed en is voorai interessant voor de bewaring en teett van afgebroeide boiien is van moeiiijk verkiisterende en/of goed in de markt iiggende cuitivars. in de bewaring van afbroei bestaat het gevaar van besmetting met tuipengaimijt, boiienmijt en stromijt. De afgebroeide boiien zijn een broedpiaats voor mijten, hierdoor neemt de kans op aantasting door gaimijt, boilen- en stromijt aanzieniijk toe. Deze mijten zijn ook verantwoordelijk voor het Tulpenvirus X (TVX) in tuipen, wat de afgeiopen jaren een telkens groter probieem aan het worden is. in het verieden was het gebruikeiijke om deze mijten te bestrijden door middel van een ruimtebehandeting met een gewasbeschermingsmiddei. Deze ruimtebehandeiing is echter al een aantai jaren verboden. Daarom worden boiien tegenwoordig veelal 'gedompeld' in chemische gewasbeschermingsmiddelen aivorens de afbroei begint. Omdat boiien nat worden bij deze behandeiing dienen er tevens fungiciden worden bijgevoegd om schimmeis als Penicillium en Fusarium te minimaiiseren. Dit haalbaarheidsproject richt zich op de vervanging van de gangbare dompelmethode in tuipenbolien, ter bestrijding van mijten. Om mijten te bestrijden zonder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wordt de mogeiijkheid van het gebruik van een hete luchtbehandeling onderzocht. Oe belangrijkste eigenschap van een hete luchtbehandeling is het effectief bestrijden van mijten zonder kans op kruisbesmetting door andere plantpathogenen en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Mijten zijn temperatuurgevoelig. Uit onderzoek met lelie en zantedeschia blijkt dat een droge warmtebehandeling in de bewaarcel geschikt is om mijten te bestrijden. Deze resultaten zijn echter niet 1 op 1 te vertalen naar het gewas tuip, waardoor een haalbaarheidsproject van belang is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.