MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

In de behandeling van patiënten met kanker wordt momenteel de meeste vooruitgang geboekt

met medicijnen welke specifiek zijn gericht tegen ontregelde biologische deelprocessen in de

kankercel. Dit zijn z.g. targeted geneesmiddelen. Helaas werkt deze aanpak nog niet voor de

meeste kankerpatiënten, waarbij met name combinaties van middelen zeer veelbelovend zijn.

Inmiddels zijn er zeer veel targeted geneesmiddelen ontwikkeld en is er behoefte aan een

techniek om de juiste combinaties hiervan te selecteren. Dit project maakt gebruik van een

techniek waarbij de activiteit van kinases in de tumorcellen kan worden bepaald. Er wordt

hierbij gebruik gemaakt van massaspectrometrie, een techniek die in de laatste 15 jaar enorm

tot ontwikkeling is gekomen. Door nu de inhoud van tumorcellen van een specifieke tumor te

combineren met ‘sensor-peptiden' voor specifiek kinases, wordt een nauwkeurig en

kwantitatief beeld verkregen van de in de cel aanwezige ontregelde kinases. Bij adequate

uitschakeling van de ontregelde biologische deelprocessen zal de tumorcel in apoptose gaan of

een andere vorm van geprogrammeerde celdood. Deze informatie kan gebruikt worden bij de

therapie-selectie voor kankerpatiënten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.