MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Het aantal patiënten met osteoporose blijft helaas stijgen. Op dit moment lijden bijna 1 miljoen landgenoten aan osteoporose en bijna 2 miljoen aan osteopenie (de voorloper van osteoporose). Per jaar breken bijna 100.000 patiënten onverwachts hun botten of zakt spontaan een ruggenwervel in. Per jaar vinden als gevolg van osteoporose circa 15.000 heupoperaties plaats waarvan ongeveer 3.000 patiënten binnen een jaar overlijden. Als gevolg van osteoporose genezen gebroken botten slecht. Het verlaagt dan de kwaliteit van leven door langdurige pijn en door een beperkte mobiliteit.

Om het proces van verdere botafbraak te remmen, wanneer er sprake is van osteoporose, worden vaak bifosfonaten toegediend. Feitelijk is dat een symptoom bestrijder zoals het bestrijden van pijn. Omdat 3 van de 4 osteoporosepatiënten van het vrouwelijke geslacht zijn en de botafbraak tijdens de menopauze door de veranderende oestrogeen spiegel flink kan doorzetten, worden in plaats van bifosfonaten zogenaamde Selective Estrogen Receptor Modulators`, ofwel `SERM` afgekort, toegediend. Eenvoudig gezegd komt dit erop neer dat deze zogenaamde look-a-likes ervoor zorgen dat de vrouw niet meer zwanger wordt maar ze geven toch een prikkel af waardoor het lichaam veronderstelt dat er oestrogenen aanwezig zijn, waardoor het proces van botafbraak wordt geremd. De behandeling met een chemische SERM is kostbaar en heeft als bijwerking een kans op borstkanker of trombose en wordt daardoor maar zelden voorgeschreven.

In bepaalde landen komt botontkalking veel minder vaak voor. Verondersteld wordt dat in die landen de mens over een bredere variantie aan darmbacteriën beschikt en dat er een ruimer aanbod is van lignanen en isoflavonen die de voedingsbodem vormen voor specifieke darmbacteriën die dat voltijdig volgens een bepaalde chemische cascade door middel van interactie met het lichaam zoals de lever, deze look-a-likes, natuurlijke SERM`s, zelfstandig kunnen maken. Dit haalbaarheidsproject voorziet erin dat de technische en economische haalbaarheidsvragen voor een innovatieproject kunnen worden beantwoord en wie mogelijke samenwerkingspartners kunnen zijn om te komen tot een synbioticum dat zowel het gewenste prebioticum als mede de gewenste probiotica kan leveren aan het menselijk lichaam opdat dit de vereiste natuurlijke SERM kan bouwen, zoals het vroeger in de natuur plaatsvond. Op deze wijze ontstaat een aanmerkelijk goedkopere aanpak, die vervolgens tot een behandeling kan leiden waar meer patiënten baat bij kunnen hebben, ook preventief. Een zelfherstellend en duurzaam proces!

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.