MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

AudioCoup wil de manier waarop nu omgegaan wordt met bewust of onbewust beluisteren / beleven van en reageren op reclame-boodschappen (via de ether uitgezonden) drastisch veranderen. Nu is grotendeels onbekend of en hoe een boodschap wordt gehoord / beleefd door een consument. Van een uitgezonden commercial is niet 1 op 1 bekend wie dat heeft gehoord. Algemene gegevens over doelgroepenbereik zijn er wel (te generiek). Deze zijn ongeschikt om interactie (1 op 1) met consumenten aan te gaan. Dus interactie staat nog in de kinderschoenen.

AudioCoup wil in deze media / ICT omgeving een nieuwe digitale dienst introduceren: van ouderwetse “luisteren naar” wil AudioCoup een digitale, interactieve dienst introduceren waarbij de consument in ruil voor het inzage geven in zijn/haar luistergedrag een financieel voordeel krijgt. Zenders van boodschappen / digitale content (producenten, media-bureau’s, e-commerce, e.d. via TV, radio ….) kunnen op basis van data geriche(r) communiceren en verkopen.

AudioCoup heeft het idee om via smartphones / mobiele devices (app) via eigen te ontwikkelen slimme finger printing technologie het luistergedrag van via TV of radio uitgezonden commercials on the fly waar te nemen en interpreteren (digitalisering proces) en vervolgens op basis van deze data communicatie-acties aan te bieden (nieuwe digitale dienst voor NL). Te denken valt aan vervolg cashback acties en doorklikken naar meer informatie (programmatic marketing).

AudioCoup wil de hiervoor benodigde technologie en de economische business case op haalbaarheid onderzoeken, zodat vervolgens ontwikkeling kan plaatsvinden.

Te onderzoeken onderwerpen:
- Fingerprinting technologie: voldoende snelheid? Schaalbaarheid, robuustheid?
- Digitalisering / interactie: kan dat technisch via een app?
- Mogelijkheid tot patentering?
- Privacy: hoe correct omgaan met data binnen regelgeving in EU, c.q. per land?
- Markt: welke koopbereidheid is er bij welke prijsstrategie?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.