MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

De participatie in de samenleving van mensen met bepaalde vormen van sociale fobie en psychose ligt veel lager dan gemiddeld. Mensen met deze aandoeningen hebben vaak last van paranoia en angsten omdat ze de (sociale) omgeving slecht kunnen beoordelen. Zij kunnen moeilijk emoties op een gezicht lezen en voelen zich negatief aangesproken als ze aangekeken worden. Zij hebben sociale angsten en hebben daardoor het risico geïsoleerd te raken. Medicatie en gangbare therapieën hebben slechts zeer beperkte effecten. Er zijn echter nieuwe mogelijkheden vanwege nieuwe technologieën. Virtual reality (VR) heeft zich bewezen als technologie die kan bijdragen in de therapie van bepaalde fobieën. Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) heeft het potentieel ook mensen met een psychose te helpen.

CleVR wil met behulp van VRET mensen aan bepaalde (sociale) situaties te laten wennen en leren emoties te herkennen en vrede te krijgen met het feit dat er altijd mensen in de buurt zijn. VR is voor een steeds groter wordende doelgroep bereikbaar. Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe smart phones al deels ingezet worden als Virtual Reality bril. CleVR wil onderzoeken of het technisch en economisch haalbaar is om op een speelse wijze mensen te helpen met hun psychose met behulp van een interactieve Virtuele omgeving. De VRET behandeling moet er voor zorgen dat men soft-skills kan aanleren en vaardigheden opdoet die men in staat stelt zich zonder angsten tussen mensen te begeven. Angstige mensen kunnen in een vertrouwde afgesloten plek de therapie volgen, waardoor er geen zware last op de patiënt geplaatst wordt. VRET heeft reeds aangetoond dat het drempel verlagend is (Garcia-Palacios et al 2007), patiënten zijn eerder bereid om een VR behandeling te volgen dan een reguliere behandeling waarbij echte situaties opgezocht worden. Stapsgewijs kunnen ze leren vertrouwd te raken met sociale situaties zodat ze deze op den duur niet meer mijden.

Bij positieve haalbaarheid zal een R&D samenwerkingsproject opgestart worden van 2 à 3 jaar met kosten van €600.000,-.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.