MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Het project “Groene verf” is een studie naar de haalbaarheid van micro-algen als natuurlijke en duurzame bron van grondstoffen voor de verfindustrie. Hierbij wordt op technisch vlak gekeken naar het ophopen van chemicaliën zoals vetzuren/olie en pigmenten (gehaltes, welke vorm) in micro-algen gekweekt op reststromen, en de mate waarin deze chemicaliën technisch presteren ten opzichte van bestaande bindmiddelen voor verf (uit aardolie). Op economisch vlak wordt gekeken naar de marktomvang in het algemeen (verven, lakken, harsen en coatings) en wat de marktpositie zou kunnen zijn van verfgrondstoffen uit algen (concurrenten, mogelijke partners en klanten). Op basis van deze gegevens wordt een business model opgesteld, wat aan zal dienen te geven of het zinvol is om een onderzoeks- en ontwikkelingstraject te starten met meerdere bedrijven gezamenlijk. Doel van dit vervolgproject is een gezamenlijke ontwikkeling van een product dat op grote schaal toegepast kan worden in de verfindustrie, zoals een bindmiddel. Op deze wijze kan aangetoond worden dat ‘groene verf’ niet alleen op de kleur van de verf slaat.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.