MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Er zijn op dit moment veel initiatieven op de markt op het gebied van de ‘informele’ hulpvraag (ontlasten van de zorgvraag door familie, vrijwilligers en mantelzorg). Voorbeelden zijn Zorgvoorelkaar en WeHelpen.nl. Daarnaast zijn er ook initiatieven die ontwikkeld worden op het gebied van de meer formele hulpvraag. Allen spelen met vraagstukken omtrent koppelingen met derden, data-uitwisseling, security en schaalbaarheid. Deze markt is enorm groeiend en biedt dus volop kansen voor de technologie en expertise van Freshheads.

In dit haalbaarheidsproject onderzoekt men de haalbaarheid van de ontwikkeling van een API (Application Programming Interface) voor (Social) Care Network platformen. De studie brengt de risico’s (security), kansen en technische oplossingsrichtingen in kaart. Hieruit volgt een specifieke API-strategie om bestaande Social Care platformen toegankelijk te maken voor derden (o.a. app-developers, zorgaanbieders, gemeenten, toeleveranciers) zodat er aanvullende diensten en koppelingen kunnen worden ontwikkeld.

Het uiteindelijke ontwikkeltraject zal er op gericht zijn om op basis van de resultaten uit dit haalbaarheidsproject toepassingsgerichte ontwikkelingstrajecten in te zetten t.b.v. de gezond-heidszorg: selfmanagement van zorggebruikers (platformen voor informele en formele hulp-vragen waar gebruikers zelf hun zorg regisseren) en vervolgens de ontwikkeling van een inter-face en koppeling in de gezondheidszorg in de vorm van smart devices en monitoring.

Freshheads sluit met zijn vervolgproject aan bij het focusgebied digitalisation en solution space Media & ICT vanuit de sector Creatieve Industrie. Doelstelling is om op basis van de onder-zoeksuitkomsten in de verdere ontwikkelingen de verbinding te maken tussen een aantal be-langrijke cross-over sectoren welke benoemd zijn in de topsector creatief zoals: Societal Chal-lenge: Health & Wellbeing.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.