MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Myngle.com (vanaf nu Myngle) is een volledig geïntegreerde en globale talen leerschool, een van de eerste die professioneel één-op-één talenonderwijs gaf over het net, en is hier nu de globale voorloper in.

Myngle is een online talen platform waarop wereldwijd studenten en leraren zich kunnen aanmelden en aan elkaar gekoppeld worden. Lessen zijn op videostreaming gebaseerd. In feite een 1 op 1 marktplaats en community voor taal. Leraren en studenten spreken onderling een tarief voor een les af.

Myngle BV heeft voor bedrijven een succesvolle applicatie ontwikkeld voor online 1-op-1 taallessen. Uit de markt blijkt dat er bij bedrijven vraag is naar een applicatie voor groepslessen, aangezien dit voor bedrijven het meest gewenst is, met het oog op resources. Ook zien we dat groepslessen een algemeen aanvaarde oplossing zijn in het traditionele taalonderwijs, met succes door veel van de traditionele taalscholen aangeboden.

Het bedrijf is van plan om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een optimaal online platform, welke aantrekkelijk, rendabel en schaalbaar zal zijn en met een zo hoog mogelijke adoptiegraad. Daarbij komen stevige technische en economische haalbaarheidsvragen naar voren.

Met deze ontwikkeling vindt Myngle aansluiting bij de topsector Creatieve Industrie, thema ‘Media & ICT’, onderzoeksgebied ‘Digitalisation’ , waarmee maatschappelijke uitdaging ‘Inclusive Society’ wordt aangesproken.

Verder zal de beoogde ontwikkeling een crosslink naar topsector HTSM – ICT slaan, door een live videostreaming voor meerdere gebruikers zonder interferentie te beogen. Hierdoor zal een hoogwaardige streaming worden gecreëerd die bijdraagt aan de sector ICT.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.