MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Plantenkwekerij Gitzels is één van de marktleiders van Nederland voor de levering van koolplanten aan professionele vollegrondsgroentetelers. In de afgelopen jaren is daarnaast het verrichten van allerlei diensten voor zaadbedrijven in de Seed Valley regio een belangrijke nevenactiviteit geworden. De belangrijkste dienst binnen deze ‘Breeding Services’ is het uitvoeren van kiembeoordelingen. Kiembeoordelingen worden uitgevoerd om partijen zaad te testen op kwaliteit. Mensen tellen het aantal ontkiemde planten en beoordelen deze op eigenschappen zoals wel of niet ziek, bladoppervlakte en lengte van de plant. De menselijke beoordeling brengt het risico op foutmarge, ongelijkheid en onvoldoende snelheid met zich mee. Door te automatiseren zou kwalitatief een grote stap gezet kunnen worden. In 2013 / 2014 zijn de eerste stappen gezet door Gitzels om in samenwerking met Aris BV en Flier Systems een Germination Vision System voor kiemplanten te ontwikkelen. Het systeem bevat Visionsoftware- en camera’s waarmee automatisch beoordeeld kan worden. De ontwikkelde techniek werkt alleen op kleine kiemplanten van koolgewassen. In een haalbaarheidsstudie wil Plantenkwekerij Gitzels daarom de technische en economische risico’s en mogelijkheden in kaart brengen voor het ontwikkelen van een Germination Vision System specifiek voor kiemplanten van vruchtgewassen (tomaat, komkommer, paprika) waarvan de kiemen grotere lobben (eerste kiembladeren) hebben en zeer snel strekken.

Belangrijkste haalbaarheidsvraag is in hoeverre de beschikbare Visionsoftware- en apparatuur  in enige vorm toegepast kan worden voor beoordeling van de veel grotere lobben van vruchtgewassen. Het doel van de haalbaarheidsstudie is de besluitvorming tot de overstap naar een Germination Vision System te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Knelpunt is dat de grote lobben over elkaar hangen en kiemplanten nauwelijks te onderscheiden zijn. Daarnaast is de vraag of het haalbaar is om in een eventueel vervolgstadium samen te werken voor eigen rekening en risico met Aris, Flier en Proeftuin Zwaagdijk. Ook dient gekeken te worden of het wel mogelijk is om met dergelijke software reproduceerbare (vergelijkbare) beoordelingen te doen in een reeks. Andere vraagstukken betrekken zich op de economische en technische haalbaarheid van interne logistiek, systeembeheer en orderverwerking aansluitend aan de Visionsoftware.

Om tot beantwoording te komen van de haalbaarheidsvraagstukken zijn quick en dirty experimenten noodzakelijk met een testexemplaar van een Germination Vision System voor koolkiemen. Gekeken dient te worden of deze in essentie ook toepasbaar kan zijn voor vruchtgewassen. Daarnaast worden andere beschikbare technologieën in kaart gebracht. Ook wordt een samenwerkings- en concurrentie analyse uitgevoerd. Daarbij is een gestructureerde kostprijsberekening belangrijk. Proeftuin Zwaagdijk onderzoekt als derde partij de haalbaarheid van een protocol voor reproduceerbare kiemproeven. Flier Systems houdt zich bezig met technische vraagstukken.

Wereldwijd is deze te ontwikkelen wijze van kiembeoordeling uniek wat de positie van Nederland op gebied van uitgangsmateriaal alleen maar zal verstevigen indien de innovatie haalbaar is. De studie draagt daarmee bij aan de visie van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmateriaal om voorop te lopen in knowhow, duurzaamheid en unieke producten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.