MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Hoewel MKB’ers de motor van de Nederlandse economie worden genoemd, is het voor veel kleine bedrijven en retailers lastig toegang verkrijgen tot goede financiële instrumenten. Kleine bedrijven en retailers zijn een belangrijke pijler voor het economisch vertrouwen, maar het ontbreekt aan goede financieringsmogelijkheden voor vervanging, uitbreiding, groei en/of het bouwen van reserves.

Veel van deze retailers en kleine bedrijven beschikken over een vaste factuurrelatie met crediteuren waardoor men 6 tot 8 weken moet wachten op de betaling, terwijl de debiteuren vaak direct betaald moeten worden. Deze ongezonde liquiditeitspositie leidt bij de fiscus, banken en overige financiële instellingen tot een ongewenst risicoprofiel. Gevolg is dat deze bedrijfsgroep door inefficiëntie in de financiële sector onnodig zwaar belast wordt. Dit is voor de aanvrager aanleiding geweest om voor deze retailers en kleine bedrijven een oplossing te zoeken in de vorm van een positieve cash flow situatie via technische innovatie. Point2Create wil met dit haalbaarheidsproject onderzoek doen naar een baanbrekende betaaltechnologie (Point2Pay Omnichannel betaal- en administratiesysteem), die wereldwijd inzetbaar is. Doelstelling van het project is dan ook als volgt: ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van een betaalplatform, een applicatie (iOS en Android) en software voor een mobiele betaalterminal voor kleine bedrijven en retailers (voor 10.000’en simultane gebruikers) welke volledig betrouwbaar, veilig en goedkoop betalingen verwerkt,werkuren alsmede voorrijkosten registreert, materialen scant en verwerkt in de administratie, mogelijk koppelingen legt met derden en een factuur geautomatiseerd verwerkt richting de crediteur.’

Om de haalbaarheid van het Point2Pay Omnichannel betaal- en administratiesysteem aan te tonen dienen diverse economische- en technologische haalbaarheidsvragen beantwoord te worden. Fysiek resultaat van dit haalbaarheidsproject is een Go/NoGo beslissing waarin de P2P betalingstechnologie is onderzocht. Bij een positief oordeel start de aanvrager voor eigen rekening en risico met het innovatieve ontwikkelingsproject.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.