MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Perfect Presenter (PP) is een presentatieplatform waarop managed content eenvoudig gekop-peld kan worden aan een innovatieve interface, door gebruik te maken van een volledig aan-pasbaar, node-based systeem. Hierbij is de insteek dat de content eenvoudig te beheren is via een flexibel en gebruiksvrien-delijk CMS, maar met relatief weinig handelingen aan een rijke interface gekoppeld kan wor-den, waardoor er een presentatie van hoge kwaliteit en interactiviteit gegeven kan worden. De Progress factor wil uiteindelijke een platform ontwikkelen aansturing en content kan gene-reren voor wat ook wel de next-gen interface wordt genoemd ( https://www.youtube.com/watch?v=3ZxMnvgSMQk) waar gebruik wordt gemaakt van 3d ani-matie technologie, articifal intelligence en virtual reality toepassingen.
Het project sluit aan de topsector Creatieve industrie en sluit aan bij het thema “media en ICT” in het onderzoeksgebied “Digitalisering; Het ontwikkelen en toepassen van digitale midde-len bij de vernieuwing van processen, producten en diensten” en sluit aan bij de volgende societal challenges: Smart Industry en retail/nieuwe winkelstraat.

Doel is om middels een haalbaarheidsstudie inzicht te krijgen in de haalbaarheid van het een software platform dat de dure vaak eenmalige gebruikte content van productpresentaties en andere hoogwaardige media beschikbaar kan stellen in een organisatie of daaraan verbonden organisatie zodat hoogwaardige 3d animatie in alle lagen van de organisatie gebruikt kan worden van de directiekamer tot de winkeletalage waar de klant direct een virtueel product kan beleven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.