MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Veel soorten gewassen die nu nog in de volle grond groeien, hebben die grond eigenlijk niet nodig om te groeien. Een alternatieve en opkomende wijze van kweken die in toenemende mate wordt toegepast is het telen op water, hetgeen past in het streven van de overheid om de tuinbouwsector duurzamer te maken. Gesloten teeltsystemen waarbij gewassen op water groeien, belasten het milieu minder. Allereerst hoeft er geen volle grond bemest te worden waardoor grond- en oppervlaktewater met nitraat vervuild worden. Aangezien de gewassen ongestoord kunnen groeien en daardoor minder ziek worden, zijn geen gewasbeschermingsmiddelen nodig zoals pesticiden en insecticiden. En doordat er geen onkruid op water groeit, zijn geen schadelijke onkruidbestrijdingsmiddelen nodig1.

VNK gaat een onderzoek doen naar de haalbaarheid om Valeriaan te telen op water. Het telen van Valeriaan op water is zeer bijzonder aangezien de kweektechniek vooralsnog wordt toegepast bij gewassen waarvan de plant wordt benut (bijvoorbeeld sla). Valeriaan wordt echter geteeld voor de wortelpruik; in de wortelpruik zit de werkzame stof welke een medicinale werking heeft. Deze nieuwe teeltmethodiek brengt echter tal van onzekerheden met zich mee, zowel op technisch als op economisch vlak. Indien het technisch haalbaar blijkt om Valeriaan op water te telen, zijn grote duurzaamheids- en efficiencyvoordelen te behalen daar de wortelpruiken niet meer gewassen hoeven te worden en geen grond meer afgevoerd (getransporteerd) hoeft te worden. Door middel van deze haalbaarheidsanalyse wil men achterhalen of het telen van valeriaan op water technisch mogelijk is, hoe men dit kan realiseren en of het haalbaar is om het oogstproduct op grote schaal te introduceren in de markt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.