MIT-Haalbaarheidsstudie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Haalbaarheidsstudie

Het projectplan is een haalbaarheidsstudie voor duurzame bloeibeïnvloeding in Itoh Pioenen. Vanuit ketens van tuincentra in Europa en Amerika is een toenemende vraag ontstaan naar de nog nieuwe Itoh Pioenen. Aanvrager Itoh Peony Plus B.V. is een prominente kweker van uitgangsmateriaal voor dit nieuwe product. Het bedrijf wil graag deze markt bedienen. Echter het bloeimoment, bloeipercentage en de plantlengte voldoen nog niet aan de wensen van de klant.

In een unieke samenwerking met ketenpartners wil Itoh Peony Plus B.V. een nieuwe duurzame agroketen stichten richting tuincentra in Europa en de Verenigde Staten voor Itoh Pioenen op pot. In de haalbaarheidsstudie zal gezocht worden naar een teeltmethode om aan de wensen van potentiële klanten te voldoen. In een eerste fase wordt in een literatuurstudie gezocht naar parameters die van invloed zijn. Met de uitkomsten worden oriënterend proefnemingen gedaan.

Bij goede resultaten in de haalbaarheidsstudie zal een vervolgproject van twee jaar opgestart worden waarin de gevonden teeltmethode(n) getest worden in teeltproeven. Na deze testen kan de duurzame agroketen rondom Itoh Pioenen worden opgeschaald. Voor de gehele Pioenensector (van toeleverancier, teler tot exporteur) betekent dit een nieuwe markt met verregaande economische perspectieven. Door het project blijven de samenwerkende partijen de concurrentie in Europa ver vooruit. Er zullen spin off projecten ontstaan voor de ontwikkeling van gerelateerde producten zoals teeltmedia, verpakkingen en rassen. Uiteindelijk zal dit leiden tot nieuwe arbeidsplaatsen en economische groei. Het project is een typisch voorbeeld van de slagvaardigheid van de tuinbouw. Het is een goed voorbeeld van een meer marktgerichte productontwikkeling en het creëren van een maatschappelijk verantwoord verdienmodel. Daarmee sluit de studie uitstekend aan bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal, thema ‘samenwerkende waardeketen’. Binnen dit thema wil Tuinbouw en Uitgangsmateriaal de internationale consument en business partner wereldwijd optimaal bedienen in zijn specifieke vraag naar producten. De haalbaarheidsstudie is daarin de eerste stap en uiteindelijk wellicht de sleutel tot succes voor Itoh Pioenen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.