MIT-Innovatie Advies Project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Innovatie Advies Project

TB&S is een groentebedrijf gevestigd in Sint Pancras vlakbij Alkmaar. Op 300 hectare in binnen en buitenland teelt TB&S, onder andere witte kool, rode kool, spitskool en diverse sla soorten. De potentiële voordelen van telen een drijvend teeltsysteem zijn bij TB&S niet onopgemerkt gebleven. Het bedrijf wil een innovatietraject starten waarbij de teelt van Paksoi, Romeinse sla en Little Gem op een drijvend systeem plaats gaat vinden in plaats van in de vollegrond. Echter de drie gewassen zijn niet eerder of zeer kleinschalig getest als drijvende teelt. Alvorens te investeren in een innovatietraject wil TB&S onderzoeken welke teeltresultaten behaald kunnen worden.

De kennisvraag is: wat is de groeisnelheid, productie, optimale plantdichtheid, uitval door ziekten? De Romeinse sla en Little Gem zijn gevoelig voor de schimmelziekten ‘rand’ en ‘smet’. Belangrijk om te weten is of deze ziekten in meerdere of juiste mindere mate gaan optreden. Voorwaarde is dat de productie en kwaliteit minimaal hetzelfde zijn als in de vollegrondsteelt. De kennisvraag gaat beantwoord worden door Proeftuin Zwaagdijk. Het innovatieadviesproject bestaat uit een teeltproef waarbij drie teelten op een proefbak met een drijvende teeltsysteem gaan plaatsvinden. Er worden drie verschillende plantdichtheden gebruikt. Naast uitval, productie en groeisnelheid wordt specifiek aandacht besteed aan rand en smet. De teeltcijfers vormen een gefundeerd advies om de volgende fase van het innovatietraject in te zetten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.