MIT-Innovatie Advies Project | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-Innovatie Advies Project

Door composieten uit afval van boten, vliegtuigonderdelen enz. weer om te vormen naar waardevolle grondstoffen, wordt afvalvermindering bewerkstelligd. Het nieuwe proces lijkt haalbaar en betaalbaar. In dit innovatieadviesproject zal samen met een innovatieadviseur van Flynth adviseurs en accountants BV een projectplan worden opgeleverd om daadwerkelijk de haalbaarheid onder Nederlandse condities aan te tonen. Er zal uiteindelijk een fabriek gebouwd moeten worden die dit procedé gaat uitvoeren. De proeven betreffende de scheiding van thermohardende harsen en glas, aramide en carbonvezels lijken succesvol te zijn. Er zal in dit project een reëel businessmodel ontwikkeld worden. Logistieke kosten en energie zijn vaak de twee grootste kosten. De kosten voor het gebruik van energie zullen significant lager zijn dan de tot nu toe onderzochte methodes. Plezierjachten zijn natuurlijk een belangrijke input. Deze zullen op de locatie worden gescheiden.

De stoffen uit de gedemonteerde boten en ander afval zullen voor het grootste deel geschikt zijn voor recycling en voor een klein gedeelte zal hergebruik van de materialen mogelijk zijn. De op te zetten fabriek zal zich niet beperken tot boten ook zullen ander groot composietproducten verwerkt moeten worden. Denk hierbij onder andere aan composiet vliegtuigonderdelen en windturbinevleugels en natuurlijk composietmaterialen uit de bouw etc. Dit om voldoende schaalgrootte te kunnen realiseren. Naast het terugwinnen van de stoffen moet er ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor hergebruik Wat er met de resten van de harsen kan gebeuren is moet nog worden onderzocht.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.