MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om een bepaald type medicijnen, monoklonale antilicha-men (mAbs), in een orale toedieningsvorm te ontwikkelen. Onderweg tussen de mond (inname) en het bloed (werking) passeert het mAb een aantal zeer verschillende milieus waarbij de integriteit en de werk-zaamheid van het middel onaangetast moet blijven. Tot nu toe is het nog niet mogelijk om deze medicijnen in een orale toedieningsvorm (bv een pil of capsule) toe te dienen. Het zou een enorme verbetering zijn in de patiënt vriendelijkheid van deze medicijnen. Momenteel worden deze medicijnen subcutaan of intrave-neus toegediend.

InProPharma (IPP) en Feyecon hebben een technologie ontwikkeld voor het zodanig verpakken van dit ty-pe medicijnen in een orale toedieningsvorm dat ze in de eerste plaats de maag goed overleven, dat de op-name door de darmen en passage naar het bloed goed verloopt en dat daarna de afgifte van de medicijnen (de werkzame stoffen) in het bloed verloopt zoals gewenst. Dat zou een langzame afgifte kunnen zijn, maar ook een verlengde beschikbaarheid in het bloed, door bijvoorbeeld de werkzame stof te koppelen aan po-lyethyleenglycol.

BiosanaPharma heeft een technologie ontwikkeld voor de efficiënte ontwikkeling en productie van mono-klonale antilichamen, en zet deze technologie in om biosimilars te ontwikkelen en vermarkten. Een orale toedieningsvorm van monoklonalen zal de producten van BiosanaPharma een unieke positie in de markt opleveren. Genoemde partijen streven naar een gezamenlijk vervolgtraject indien het onderhavige project succesvol verloopt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.