MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Er is in het onderwijs door de toename van regelgeving en bezuinigingen sprake van een groeiende werkdruk. Docenten geven klassikaal les uit veelal verouderd lesmateriaal en hebben onvoldoende overzicht van de individuele voortgang (en het kennisniveau) van hun leerlingen. Er is weinig tijd voor innovatie en het inlezen in nieuw lesmateriaal. Dezelfde werkdruk is ook de oorzaak van onvoldoende 'educatie op maat'. Docenten moeten in beperkte tijd een uitgebreid curriculum behandelen en hebben steeds minder tijd om stil te staan bij de individuele voortgang en wensen van de leerlingen.
Er is een behoefte om sneller nieuwe content / leerlijnen, liefst op maat toegesneden op de individuele leerling, aan te kunnen bieden. Een goede ICT platform of software hiervoor ontbreekt.

Tevens signaleren de aanvragers dat er meer aandacht moet komen voor natuur en klimaat educatie in het primair onderwijs, zodat kinderen (leerlingen) beter worden uitgerust met praktisch inzetbare kennis met betrekking tot het terugdringen van hun 'voetafdruk'. Perfect Earth BV (penvoerder) ontplooide reeds verschillende activiteiten ter stimulering van de bewustwording van kinderen op het gebied van natuur en klimaat en werd er door Young Crowds (aanvrager 2) op gewezen dat dezelfde inhoud een plek zou kunnen krijgen in het primair onderwijs.

Via dit project wordt een digitaal contentplatform ontwikkeld waarmee het primair onderwijs sneller en flexibeler nieuwe content / leerlijnen kan aanbieden (open platform, zodat iedereen kan aanbieden) met daarop een pilot leerlijn over natuur en klimaat voor het primair onderwijs.

Met dit project vinden de aanvragers aansluiting bij de topsector Creatieve Industrie, Thema ‘Media & ICT’, onderzoeksgebied ‘Digitalisation’ en ‘Serious gaming’ , waarmee maatschappelijke uitdaging ‘Inclusive Society’ wordt aangesproken. Verder zien zij een cross-over naar de Human Capital agenda uit de Topsector Energie, waaraan met dit project een bijdrage wordt geleverd aan de randvoorwaarden. Met dit project worden leerlingen geïnformeerd en wordt interesse gekweekt met betrekking tot de Topsector Energie. Tot slot haakt het project aan bij de Roadmap ICT (HTMS)

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.