MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Na het ontstaan van de financiële crisis, de gevolgen van deze crisis voor consumenten en bedrijven en de daarop volgende golf van kritiek op de financiële sector, is de sector zich actief gaan richten en focussen op het bewust maken van mensen en bedrijven en ze te helpen bij het bereiken en/of behouden van hun financiële gezondheid en bedrijfscontinuïteit. De huidige markt biedt veel eenzijdige (verzekering)producten gericht op financiële en economische situaties, maar biedt weinig tot geen oplossingen voor risico’s die klanten lopen en veel bedreigender zijn voor de continuïteit (bijv. Cyberrisico, opvolging, branding/PR). Het is een nadrukkelijke wens van overheid, consument en bedrijfsleven om de klant meer centraal te stellen en oplossingen te bieden waarmee de klant inzicht, begrip en sturingsmechanismen krijgt om zijn eigen ‘risico’ situaties te managen.

Aanvragers constateren vanuit ervaringen en feedback uit de markt dat deze transitie naar het centraal stellen van de klant niet zomaar te realiseren is. Het vergt een transformatie in denken en handelen. Aanvragers willen hierop inspelen en een oplossing bieden met de ontwikkeling van een innovatief risicomanagement platform met geïntegreerd adviesgericht klantbedieningsconcept waarbij de klant en klantbehoefte volledig centraal staan. Het systeem dient naast het afdekken van risico’s met betrekking tot financiële producten ook vooral aandacht te hebben voor de risico’s waar geen financieel product soelaas biedt (bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en cybersecurity). Deze unieke functie wordt gebaseerd op het risicoplan (uitgaande van optredende en te voorspellen toekomstige risico’s) in plaats van de beschikbare klassieke informatie die nu wordt gebruikt.

Risicomanagement, veiligheid en financiële gezondheid worden steeds belangrijker en de wijze van uitvoering is radicaal anders geworden. Zelfmanagement en sturing en begrip van situaties zijn de sleutel. De resultaten van dit project vormen de next step in risicomanagement en gaan een belangrijke stap vormen in het visualiseren, gebruiken en voorspellen van risicosituaties o.b.v. (big)data en informatie (op basis van waargenomen gedrag, financiële data en situaties/handelingen welke geanalyseerd, geconverteerd en gebenchmarkt worden teneinde risicosituaties en oplossingen te genereren).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.