MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

De hedendaagse onderwijsmethoden zijn nog steeds gestoeld op klassieke lesmethoden terwijl het niveau achteruit gaat en er een duidelijke behoefte is personalisatie. Hoewel er continue verandering in opleidingsmethoden plaatsheeft, wordt er nog steeds duidelijk op een generieke manier in groepsverband lesgegeven terwijl er weinig tot geen ruimte is voor het individu. Via dit MIT-project, in het kader van de Topsector Creatieve Industrie, gaat het consortium een uniek digitaal platform ontwikkelen dat volledig gepersonaliseerd leren mogelijk maakt. Men beoogd een adaptief, pedagogisch en interactief platform te ontwikkelen. Het wordt een combinatie van: informatiesysteem, online colleges en informatie deelsysteem, waarbij unieke technieken gecreëerd en gecombineerd gaan worden. Het systeem zal op basis van de snelheid waarmee zaken gelezen worden, manier van leren (bijvoorbeeld: gaat een student eerst iets lezen of direct met proeftentamens beginnen), bepaalde vragen stelt, en nog vele zaken meer, het platform zelf bepaald en aangeeft wat en hoe de student kan en wil leren. Het past zich aan op de leerwijze van de student/scholier en doceert deze hoe dat het beste past bij die specifieke student; zowel qua hoeveelheid, snelheid, inhoud als interactie. Het wordt dus een pedagogisch en zelflerend platform met interactieve content. Het platform zal het delen van kennis, alsmede de kenniseconomie op zich, bevorderen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.