MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

In 2050 zullen er 9 miljard mensen op de wereld zijn. Om deze mensen te voorzien is een stijging in voedselproductie benodigd van 70 tot 80%. Hierdoor zal de productiviteit van de agrarische sector significant moeten stijgen. Er bestaat een vraag bij consumenten, overhe-den en andere instanties naar duurzame en transparante voedselsystemen.

Duurzaamheid zal een afname betekenen in de toepassing van water, pesticides en mest-soorten. Transparant in de betekenis van een volledige inzichtelijkheid in de agro supply chain op het gebied van grondstoffen en materialen (inclusief zaden, mestsoorten en pesti-cides) welke gebruikt worden bij alle activiteiten in de agro-food supply chain.

Om deze samenwerking ten volle te gaan benutten zien de aanvragers, Goldfish ICT Servi-ces BV en Landjuweel BV, een kans voor een technologische oplossing. Nieuwe technologie (zoals precisie landbouw, big data, IoT) is er al ten volle aanwezig, en zorgt voor kansen om het rendement en productiviteit te verhogen en om het verbruik van essentiële grondstoffen te verlagen. Maar agrarische bedrijven hebben moeite om optimaal gebruik te maken van deze technologie en deze te integreren in hun dagelijkse processen.

Daarom is het voor de aanvragers de doelstelling om binnen dit project een betaalbare, makkelijk uit te rollen, ‘smart farming solution’, genaamd Gold4Agro, te ontwikkelen, welke een solide informatie-backbone combineert met precisie landbouw tools en mobiele devices, zodat MKB bedrijven hun bedrijven kunnen beheren op een duurzame en optimale wijze.

Het project is vanuit het topsectoren perspectief relevant voor verschillende sectoren, concreet:
- Creatieve Industrie (het toepassen en integreren van verschillende datastromen (oa satellieten) welk middels analyses (Big Data) moeten leiden tot meer inzicht en transparantie in gebruik landbouwgronden en optimaal beheer)/
- Agri & Food (optimalisatie van beheer, aansturing , monitoring en aansturing in het productieproces)
- Lifescience en health (optimalisatie voedsel kwaliteit en kennis inzicht consument door transparantie in de keten)

Dit project sluit aan bij ambities vanuit creatieve industrie in focus 2016 op het gebied van creëren van verbinding met Agrofood sector, smart farming en decision support systems. Aanvragers opereren op het snijvlak van creatieve industrie, ICT met toepassing voor Agro & Food sector.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.