MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Het IMO (international Maritime organization) heeft onderzocht dat de CO2 uitstoot met 200 a 300 % zou kunnen toenemen in 2050, indien er nu geen maatregelen genomen worden om dit te voorkomen. Van belang is dus dat er innovatie plaatsvindt die de milieuprestaties verbeteren, zowel gericht op het verschonen van de emissies als het verminderen van het brandstofverbruik.

Het Green Turbine Waste heat recovery (WHR) systeem werkt met de uitlaatgassen van een (diesel of gas)motor om deze te gebruiken voor de aandrijving van een installatie met 1 of meerdere Green Turbine(s). De Green Turbi-ne gebruikt de warmte van een diesel of andere motor om deze om te zetten in elektriciteit. Een bijkomend pro-duct van dit proces is laagwaardige warmte die eventueel nog gebruikt kan worden voor de verwarming van tap-water. Van elke 120-150 kW restwarmte zet het Green Turbine systeem 14-15% om in elektriciteit. Dit heeft tot gevolg dat het brandstofverbruik wordt verminderd en de uitstoot van het schip wordt beperkt.

Nu deze bovenstaande is gerealiseerd, richt dit project zich op de ontwikkeling van een geautomatiseerd bestu-ringssysteem dat zo efficiënt mogelijk kan omspringen met de fluctuaties van de uitlaatgassen afkomstig van de dieselmotor of generator en tegelijkertijd een optimale elektriciteitsproductie kan waarborgen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.