MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Zelfmanagement is een begrip dat steeds belangrijker wordt binnen de gezondheidszorg. Hierbij gaat het voornamelijk om het aanreiken van tools en toepassingen waarmee patiënten zelf hun eigen zorgproces kunnen monitoren en samen met de zorgverlener kunnen managen. Om deze trend goed te kunnen faciliteren is van belang dat de  communicatie tussen zorggebruiker en zorgverlener zo correct en effectief mogelijk verloopt zodat de juiste diagnoses worden gesteld. Taalbarrières tussen zorgverlener en zorggebruiker zorgen regelmatig voor een verkeerde diagnose en/ of problemen in een behandeltraject. Aanvragers willen een oplossing bieden waarmee  gebruikers (patiënten) actief kunnen ingrijpen in hun persoonlijke gezondheid en waardoor ze effectief kunnen communiceren met hun zorgverleners.

Aanvragers gaan een software-oplossing ontwikkelen waarmee gebruikers beter inzicht krijgen in hun persoonlijke gezondheidssituatie en waardoor ze dit zo effectief mogelijk kunnen overbrengen aan hun zorgverlener. Het betreft een Software Development Kit (SDK) voor een uniek, flexibel en multifunctioneel platform. Het platform geeft gebruikers real-time gepersonaliseerd inzicht in de huidige staat van hun gezondheid. Ook geeft het gevalideerde feedback in alle mogelijke talen, gebaseerd op triage-modellen en onafhankelijk van tijd en plaats in de wereld. Het eindresultaat van het project zal een werkende, marktrijpe versie zijn, welke zal zijn getest in een pilotsetting.

Dit project sluit aan op de thema’s Homecare & Self-management, Health Technology Assessment & Quality of Life en cross-over richting Roadmap Digitialisation (o.a. big data) van de Creatieve Industrie. Kortom, het ontwikkelen en inzetten van een digitale toepassing voor het verbeteren van Health & Wellbeing (Societal Challenge).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.