MIT-R&D-Samenwerkingsproject | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

MIT-R&D-Samenwerkingsproject

Binnen het transport van potplanten zijn er verliezen die oplopen tot 20% als gevolg van bederf van de planten. Toevoegen van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels en dergelijk heeft maar beperkt effect. Op basis van haalbaarheidsonderzoek is vastgesteld dat een groot deel van het bederf het gevolg is van de langdurige duisternis tijdens transport waardoor de plant verzwakt.

In dit project gaan BIOND en Jumiko een LED verlichtingseenheid met innovatieve belichtingspatronen ontwikkelen waarmee het mogelijk is de planten tijdens het transport te belichten, zodat bederf tegen gegaan wordt. Het prototype zal getest worden in realistische transport omstandigheden. Doel is het verlies met 90% terug te dringen en het mogelijk te maken de transport duur te verlengen van 5 naar 8 dagen. De ontwikkeling sluit aan bij de doelstellingen van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, onderdeel meer met minder en de topsector Transport en Logistiek.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.